kavramlar1.jpg (4171 bytes)

BEYİN UYUR MU?!

Esasen beyindeki tüm fonksiyonlar, beyin hücreleri arasındaki bir bio - elektrik faaliyetten başka bir şey değildir!. Her mânâya göre beyinde değişik hücre grupları arasında bir bioelektrik akış sözkonusudur. Bu akış neticesinde devreye giren hücre grubuna göre ortaya sayısız mânâlar çıkmaktadır.

Beynin tüm fonksiyonları hep bu hücre gruplarının oluşturduğu sayısız krozmanlar neticesinde gelişmektedir. 15 milyar nöron ve her bir nöronun 16 bin nöronla bağlantısı. Ve bunların sayısız işlevi!. (fetebarekAllahu ahsenül halikîn!.)

Hormonların bu alandaki fonksiyonları ise bilebildiğimiz kadarıyla, hücrelerin kimyasal yapısını etkileyerek, bio-elektriğin akış hızını ve yönünü kanalize ederek değişik anlamlar taktığımız oluşumları meydana getirmesi!.

Her an sayısız takım yıldızlardan gelen değişik frekanslı ışınlar... Değişen açılar dolayısıyla beyin üzerinde meydana gelen sürekli değişik kozmik etki ve bunun sonucu bio-elektrik akış… Mevcût potansiyelin her an yeni gelenler istikâmetinde sürekli yeni mânâlar oluşturacak şekilde faaliyeti.

Esasen beyin için uyku diye bir olay sözkonusu değil!. Beyin, anlattığımız istikamette sürekli olarak çalışmada ve sürekli olarak tesir almada.

Ruh'ta oluştuğu iddia edilen tüm haller, aslında ruhta değil beyinde oluşmada!. “Ruh” ise beynin tüm hâsılasını her an yüklemekte olduğu hologramik yapılı “dalga beden”.

 yazdir

AB.jpg (587 bytes)

 

www.allahvesistemi.org