kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

SUNU

Kurân’ı, “Allah Sistem ve Düzeni”ni kavrayabilmenin yolu, düşünce sistemimizi doğru kavramlar üzerine inşâ edebilmekten geçer.

Kurân ve Rasûlullah açıklamalarıyla bir bütün olarak açıklanan ALLAH SİSTEMİ'nde kilit olan kavramları idrâk ederek yola çıkabilirsek, nihâyetinde “SİSTEM”i bir bütün olarak kavramamız da kolaylaşacaktır.

İslâm, “Allah Sistem”ini açıklar. Bu “Sistem”in ana gerçeği; “yukarıda, ötede, ötemizde bir Tanrı”nın olmayışıdır.

Şartlanmalara dayalı hayâlî kavramlar, daima yanılgılar zinciri oluşturacak; neticede hakikatten perdeli olarak yaşayıp, ebediyyen de bu hakikatten mahrum kalmamıza yol açacaktır.

“Tanrı sanısı, tasavvuru, yanılgısı”na   dayalı düşünce birikimlerinden kurtulamadığımız sürece “Allah Sistemi”ni hakkıyla kavrayamaz ve çelişkilerden kurtulamayız.

Oysa bize lütfedilmiş sonsuz bir hazineye sahibiz...

BEYİN!

Bu hazinenin kapağını açabilmek, sonsuz ve sınırsız güzelliklere ulaşabilmek için de bize sunulmuş anahtarlar var...

KAVRAMLAR!

Beynin programlanışı ve çalışma sisteminin esasında “Kavramlar”ın önemini Üstad Ahmed Hulûsi şöyle açıklıyor;

Beyin hücrelerimizin her biri, belirli anlamlar ihtiva eden belirli frekanslarla programlanarak yeni düşünsel anlamlara sahip olur; ya da genetik yoldan gelen verilerin ortaya çıkışına yolverir.

Esasen bizden ortaya çıkan ya da çıkmayıp zihnimizde kalan her düşünce, gerçekte, "Allah İsimleri”yle işaret edilen kavramların beynimizdeki bir terkibidir!.

Beyin hücrelerinin kendisine ulaşan elektriksel impalsın frekansı ile programlandığı, çağdaş bilimce tespit edilmiş     durumda...

Beyinde görme yoktur.

Beyinde  işitme yoktur.

Beyinde şekil yoktur.

Beyinde sadece ve sadece “KAVRAMLAR” sözkonusudur!.

Nasıl ki bir bilgisayarın içinde entegreler, diyotlar, transistörler  mevcutsa ve bunların içinden geçen mikrovolt cinsinden elektrik akımı sözkonusuysa; aynı biçimde beyin hücreleri içinden de mikrovolt cinsinden elektrik akımı geçer. Bu geçen elektrik akımı, o hücre grubu hangi frekansa göre programlanmışsa o frekansın  kavramını-anlamını algılar, hisseder, değerlendirir.

İşte işin ana püf noktası burasıdır!.   

İnsana Din’in gelmesinin sebebi de bu noktadır...

Yaşamımızın bütün sırları da, bu noktada mevcuttur...

Hangi frekansa programlanmışsa o hücreler, o hücreler grubunun deşifre edilmesi, bizde o mânâyı anlama-idrâk etme dediğimiz olayı meydana getirir.

Hangi kelimeyi veya kavramı düşünüyor ise; o anda, o kavramı meydana getiren hücreler grubunda bir bioelektrik akış ve bu elektrik akışın faaliyete soktuğu hücreler grubundaki frekansın deşifresi sözkonusudur.

Benden bu kelimeler çıkmadan önce, elbetteki çok çok kısa bir süre içinde, önce beynimde   bu kavramların yerleştiği hücre gruplarında  bir elektrik akışı meydana geliyor.  O elektrik akış neticesinde o hücre grubundaki titreşim, frekans deşifre ediliyor;   bunun neticesinde o anlam, “ses” olarak benden size ulaşıyor!. Bir yönüyle!.

Bir de bunun ikinci yönü daha var;

Beyin hücrelerimde mevcut olan, programlanmış olan o kavramlar ayrıca sese dönüşmemiş bir noktada beynim tarafından     mikrodalga yayın olarak sizin beyinlerinize de ulaşıyor. Çünkü insan beyninin sadece 5 duyuya dönük faaliyeti değil; direkt mikrodalga yayın olarak dışarıya faaliyeti de sözkonusudur. Bunun en basit   örneği de “telepati” dediğimiz olaydır.

Değerli okurlar,

Ölümötesi yaşamda hiçbir değer ifade etmeyecek olan “hayâl dünyamızın varsayımları”dan sıyrılıp, Evrensel gerçeklere açılabilmek için beynimizi yeniden programlayalım...

Bunun için de, önşart olan “Allah Sistem ve Düzeni”nin esaslarına, gerçeklerine işaret eden “KAVRAMLAR”ı idrâk etmeye; düşünce sistemimizde oturtmaya ve yaşamımıza geçirmeye çalışarak işe başlayalım...

Allah hepimize kolaylaştırsın...

Asuman Bayrakçı

14 Ekim 2002

   2   3  

Word olarak yükle

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org