KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

CENNET

 • Melekî özelliklerle yaşam boyutu

 • "Melek-kuvve" olan "insan"ın özelliklerinin yaşanacağı ortam

 • Sâlih kullar için, hiçbir gözün görmediği-hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir aklın kavramadığı şeylerin hazırlandığı yaşam boyutu

 • "Düşünce boyutu

 • Mekân değil, bir yaşam boyutu

 • Ebedi yaşam boyutu

 • Işık hızı boyutu

 • Nur boyut

 • Samanyolu içindeki yıldızların boyutsal derinliklerinde mevcut olan boyut

 • Kendini bilinç varlık hissederek yaşama ortamı...

 • Beden sınırlamasının mutsuzluğundan kurtulma ortamı...

 • Acıkma (hissi)-susama-güneşte kalma ve çıplak kalmanın olmadığı ortam...


 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 www.allahvesistemi.org