KİŞİNİN CEHENNEMİN MANYETİK ÇEKİM

ALANINDAN KURTULUP UZAYA AÇILABİLMESİ,

BEYNİN ANTİÇEKİM DALGALARI

ÜRETEBİLMESİYLE   MÜMKÜNDÜR ANCAK!

"Antiçekim" dalgaları az önce de anlattığım beyin çekirdeğinin ana rahmindeki 120. günde kendisine isabet eden farklı türde kozmik ışınım sonucunda yaydığı ve taşıyıcı dalgalara yüklediği bir çeşit mikrodalgadır.

Az önce bahsetmiş olduğum "anti- çekim" dalgaları her beyin tarafından üretilmez...

Şâyet, bir beyin bu "anti- çekim" dalgaları üretip, "taşıyıcı" dalgalar dediğimiz anayapıya yüklerse, o kişinin ruhu bedenden kurtulduktan sonra dünyanın manyetik çekim alanından da, daha sonra güneşin çekim alanından da kendini kurtarıp; önce uzaya açılabilir; daha sonra da boyut değiştirme olanağını elde edebilir!.

Kişinin, şâyet beynindeki antiçekim dalgası üreten devre açılmış ise, “NUR”lu bir dalga bedene, yani “Işınsal bedene” sahip olacak; ve böylece de “nûru” yani “enerjisi” nispetinde hızlı bir şekilde kurtuluşa erecektir.

Eğer bu kişinin beyni, antiçekim dalgalarını üretip ruhuna yükleyemez ise, “nûr”u yetersiz olduğu için, önce dünyanın daha sonra da cehennemin güçlü çekim alanından kendini kurtaramayacak ve ebedî olarak Güneşin içinde kalacaktır!.

yazdir

 

www.allahvesistemi.org