AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

 

 

"ÂLEMLER"

 • “İlmi İlâhi”deki (Allah ilmindeki) “İlmî Sûretler”...

 • Esmâ tohumundan yaratılan varlık suretleri...

 • Allah’ın sonsuz yaratıcılık ilminin eserleri...

 • Bürünülmüş Mânâlar...

 • “Uzay” ve “evren içre evrenler” kelimeleriyle işaret ettiğimiz “âfak”tan; tasavvufta, “esmâ mertebesi” diye işaret edilmiş “tek kare resim” olarak tanımladığımız stringler boyutuna uzanan “enfüs”e kadar; bize GÖRE iç içe olan ve 3D (üç boyutlu) olarak algılanan tüm katmansal boyutlar...

 • Çok boyutlu “TEK KARE” bilginin; algılayan bilgi birikimlerinin algılamalarına GÖRE kabul edildiği çok kareler...

 • “Var”lık kokusunu dahi almamış "Tek tecelli"...

 • String boyutunda bir “enerji dalgası” ve “data”=“bilgi”...(Algılamak istediğiniz konuya göre ister “enerji dalgaları” deyin, ister “bilgi” paketleri…)...

 • Evren içre Evrenler…

 • Paralel Evrenler...

 • Evrendeki boyutsal katmanlar...

 • 11 boyutlu Evren

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

www.allahvesistemi.org