İSM-İ Â’ZÂM OLDUĞU HAKKINDA

ÇOK KUVVETLİ İŞARETLER OLAN İKİ DUA

Evet, şimdi biz önce İsm-i ’zâm olduğu hakkında çok kuvvetli işaretler olan iki duayı yazıp, sonra da kendi mütalâamızı beyan edelim…Şüphesiz ki gerçeği bilen Allah’tır!.

1-Okunuşu:

Allahümme innî es’elüke bienniy eşhedü enneke entellahülleziy lâ ilâhe illa entel vâhıdül ahaddüssamedülleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı:

Allahım senden şununla istiyorum: şehâdet ediyorum ki sen ol Allah’sın ki ilâh yok ancak Vâhid ehad lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ehad olan sen varsın.

2- Okunuşu:

Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannân yâ Mennân Ya Bedies semâvati vel ardı Zel Celâl-i vel ikrâm.

Anlamı:

Ilâh yok ancak sen, ya Hannan(rahmeti bol) ya mennan(nimeti bol) ya semâvat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zelcelâli velikram.

Bilgi:

Bu iki dua da, Hazret-i Rasûlullah aleyhisselâmın bu konudaki buyruklarına isnad etmekte… Duaya bu şekilde başlanırsa, o duaların kabul olacağına işaretleri var.

yazdir

 

www.allahvesistemi.org