---"HÛ"NUN SALÂTI -> Tecelli

---ALLAH'IN SALÂVATI-> "Sistem"i yaratmak

---RAHMAN'IN NEFESİ-> (Kurân'ın tâlimi-Allah'ın cana can katan rahmeti)

--RABBİN SALÂTI->“Mi’râc”-Sürekli Allah'a yönelişi muhafaza etmek

 

 

 

NAMAZ->"SALÂT"

(Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem")

 

 

 

Nefslerinizde!... Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz?(51/21)

 

Allah, Kendisine olan yönelişlere mutlaka icabet ederek gereğini oluşturur.("El Muciyb")

     
     

KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

 

 
 

SEN DE ONLARIN GERÇEKLİĞİNE UY!

(Fıtrî Hilâfet")

 
 

 

Kurân'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz?(81/26)!

 

ŞÜPHESİZ Kİ, O(Evren)  KURÂN-I KERİM’DİR (56/77)

 
 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 
 

 

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

   

 

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar