AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

 

 

 

 

"ABDEST" ALMAK

 •  “Bir algıladığım âlemler, bir de gökte ötelerde bir yerde bir ilâh-tanrı" yok; yalnızca “Allah" İsmiyle işaret edilen Mutlak Varlık var anlayışı(Varlığın Mutlak Tekilliği ve Sistemini kavrayan anlayış)…

 • Dünyaya ait beşeri değer kirlerinden arınmak suretiyle varlığın hakikatına yönelme...

 • Şirk oluşturan düşüncelerden arınmak

 • Duyularından ve organlarından sâdır olan fiillerden(bunları kendi yarattığını sanıp kendine mal etmekten) arınmak...

 • Sudaki bioelektrik enerjinin sinir sistemi vasıtasıyla beyne ulaşması ve enerji takviyesi...

 • Vücutta ve beyin üzerinde büyük baskı ve stresi oluşturan statik elektriğin atılması...

 

 
 • 1-MADDİ ANLAMDA ABDEST

 • Abdest, temizlik için değil; beynin bioelektrik ihtiyacını karşılamak içindir

 • “Sık sık yıkanıyoruz, abdest almaya ihtiyaç yok” diyebileceklere…

 • Teyemmüm... Beyinde baskı ve stres oluşturan statik elektriğin atılması…

 • Abdestin hemen sonrasında niçin namaz kılınması önerilmiş?

 • Abdest alırken suyu yüzünüze çarpmayın….“Sünnetullah”ın işleyiş şeklini; nelerin, nelere nasıl dönüştüğünün inceliklerini fark edin…

 • 2-MÂNEVİ ANLAMDA ABDEST ALMAKBir algıladığın âlemler var, bir de gökte ötelerde bir yerde bir ilâh-tanrı var” anlayışından arınmak-Şirk oluşturan düşüncelerden arınmak-Dünyaya ait beşeri değer kirlerinden arınmak-Varlığın Hakikatine yönelmek-“Hakk”ı “hikmet”le kayıtlamaktan dahi kaçınmak-Duyularından ve organlarından sâdır olan fiileri kendi yarattığını sanmaktan arınmak}

 • "Beyt"in(Kâbe-kalp-şuurun 7.kat semâsının)  secde edenler, rükû edenler için arındırılmış olarak muhafaza edilmesi

 • Abdestli değilsen, Kur'ân'ı eline alma! (Hâlâ Varlığın Mutlak Tekilliğini kavrayamamış isen, bu “Hakikat”i anlatan “muhteşem bilgi kaynağı”na dokunma!.... Bu anlayış(şirk) içindeyken, “Hak” ile Bâtıl”ı ayırt eden “Bilgi Kitabı”nda(“Kur’ân”da) anlatılan verileri değerlendirmen mümkün olmaz!)

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

Word olarak kaydet

 

 
 • "Hû"nun salâtı

 • "Hakikat"e Tam Dâvet

 • "Salât"ın yaşandığı yer("Musalla")

 • İmam-Mescid-Câmi

 • Vakit

 • Abdest

 • Kıble

 • Kıyam

 • Tekbir

 • "Subhaneke" "Oku"mak

 • Kıraat

 • Besmele

 • Fâtiha

 • Rukû

 • Secde

 • "Salât"tan çıkmak-Selâm

UNUTULANLAR...

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

www.allahvesistemi.orgg