AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

 

"ÂFAK"

 • Evrensel Boyut

 • Uzay

 • Evren içre Evrenler

 • Batma yeri(Batma yeri, doğma yerinin ta kendisidir)

 • Batı(“Batı”lar)

 • Ufuklar

 •  Dış

 • Mekân

 
 

 

 •   Âfak(“Uzay”- “Evren içre evrenler”) ile Enfüs(“Esmâ mertebesi” diye işaret edilen “tek kare resim- stringler boyutu) aslında "Tek bir boyut"tur.

 • "Âfâk"ın da("Batı"ların da), "Enfüs"ün de("Doğu"ların da) Rabbi, "Allah İsmi" ile işaret olunan "Mutlak Zât"tır!

 •  "Âfak"a(Ufuklara-Evrensel boyuta) basiretinle(Düşünsel Kişiliğinle-Âşikâr olan varlığınla-İç yüzünle-Varlığının projekte olduğu “Hakikat”indeki esmâ mertebesi noktanla) bakarsan, bu sonsuzlukta bir Tanrı göremezsin... Varolan, sadece ve sadece, "Allah İsmi" ile işaret olunandır!

 •  Tenezzül, "âfakî"(Mekânsal-dışsal) değildir

Word olarak yükle

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

www.allahvesistemi.org