AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

 

 

   

 

ÂHİRET

 • Kudret-bilinç boyutu

 • Hikmet kurallarının, dünya fizik kanunlarının geçerli olmadığı kudret yurdu

 • "Yok" olmanın söz konusu olmadığı, sınırsız devam edecek olan yaşam "an"ları.

 • Ölüm ertesinde başlayacak sonsuz yaşam...

 • Ölümötesi yaşamın tüm aşamaları

 • Her "şey"in sonu...

 • İnsanın bedeninin sonu

 • Ruhların sonu

 • Gelecek-içsel hakikat yaşamı

 • Bedensel ortaya koyduğumuzun bir an sonra bilincimizdeki yaşamı

 • Bilincinizde hissedip yaşadıklarınız

 • Dünya hayatından sonraki yaşam boyutu

 • Fizik bedensiz olarak içinde bulunduğun, yaşadığın boyut

 • Kişinin fizik biyolojik ölümü tattığı andan sonra, bedenin duygularının ortadan kalkıp, ruh olarak yaşamağa başladığı andan itibaren içinde bulunduğu boyut

 • "Ölümden sonraki sonsuz yaşamın devamı; bütün insanların ve cinlerin biraraya gelip yaptıklarının sonuçlarını görme süreci"

 • Kişinin bilincinde açığa çıkan-kendini sorguladığı yeni yaşam boyutu

 • Birimin şu andaki aklının, idrâkının ve hâlinin getireceği bir sonraki hâl

 • “El Hasîb” ismi sonucu oluşan yaşam boyutu

 • Dünyadaki bedenli yaşam sonrası, devam edegiden ve sonraki tüm boyutlara uzanan yaşam

 • Mâzeret öne sürme olanağı ve mâzeret mekanizmasının olmadığı yaşam boyutu

 • "Korunan"ların yaşam boyutu

 
 • İnsan bedeninin, ruhların, her "şey"in sonu..."âhiret"!

 • Beden-DünyaMIZ sonrasındaki şuur âhiretimiz...

 • Bedeniniz, Dünya; bilincinizde hissedip yaşadıklarınız "âhiret"tir!

 • Âhiret yaşam boyutuna geçen her kişi, yeni yaşam boyutları konusunda kendini sorgular

 • MÂNÂ BOYUTUNDA ÂHİRET(Mânevi âhiret-İlâhi İsimlerin mânâlarından oluşan âhiret)

 • Âhiret, "Kudret yurdu"dur... Orada Dünya fizik kuralları geçerli olmaz

 • Âhiret, "Korunan"larındır!

 • Âhirette saadet ehli....

 • ÂHİRET GÜNÜ(Bilinen o meşhur "An"-Sonsuza dek sürüp gidecek olan bir yaşam... "Yok" olmanın söz konusu olmadığı, sınırsız devam edecek olan yaşam "an"ları-bütün insanların ve cinnin -yani uzaylı denen o varlıkların- toplu olarak bir boyutta, bir ortamda gelip; dünya yaşamlarının semeresini, neticesini görecekleri süreç-"ölüm" denen "beden değişimi" anından sonraki bireysel yaşama anları-Ölümden sonraki sonsuz yaşamın devamı ve bütün insanların ve cinlerin biraraya gelip yaptıklarının sonuçlarını görecekleri toplu yaşam süreci-Kıyâmet süreci)

 • “ÂHİRET GÜNܔNE (Âhiret süreçlerine) İMAN (Ölüm ertesinde başlayacak sonsuz yaşama iman-Kıyamete iman-“Âhiret”in varlığında açığa çıkışına iman-Sonsuz gelecek yaşamın getirisine iman-"İçinde bulunduğun andan sonra gelen diğer anda da var olacağına" iman-Sonsuzluk içinde kendilerinden açığa çıkanın sonuçlarını yaşayarak yer alacaklarına iman)

 • "Âhiret"in (Sonsuz gelecek yaşamın getirisinin)varlığında açığa çıktığını ("B" sırrınca) yaşamaya iman(Ve Reenkarnasyon inancını reddeden "Âmentü"deki hüküm)

 • İnsanların bir kısmının imanı (iman ettiklerini söylemelerine rağmen) âhiret süreçleri kapsamında (sonsuzluk içinde kendilerinden açığa çıkanın sonuçlarını yaşayarak yer alacaklarına iman kapsamında) değildir.

 • Vatan sevgisi, imandandır!

 • ÂHİRET DEVRELERİ

 • Dünya geçidinden çıkıp âhirete geçmek

 • Düşünün ki, bütün evreleri tek başınıza geçeceksiniz...

 • Ölümötesi yaşama kendimizi hazırlamak istiyorsak, "Allah" kavramının ne olduğunu fark etmek ve öğrenmek zorundayız!

 • Âhirette mâzeret öne sürme olanağı ve mâzeret mekanizması yoktur.

 
 

1-ÖLÜM HÜKMÜ(Ölümün takdir edilmesi)

2-VEFAT

3-ÖLÜMÜN TADILMASI

4-KABİR VE KÂBİR(Berzah) ÂLEMİ

5-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ

6-ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

KIYÂMET

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org