AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

 

ALLAH AHLÂKI

 • Allah'ın esmâ-ül hüsnâsı
 • Bütün ilâhi isimler

 

"ALLAH AHLÂKI"YLA AHLÂKLANMA

 • Bütün ilâhi isimleri cem etme

 • “Kurân‘ın ahlâkıyla ahlâklanmak”

 • Kâinatı vareden Mutlak varlığın ilmiyle ilim sahibi olmak...

 • "Sistem"in("Din"-"Sistem" gibi bizim alt yapımıza işaret edilen kelimelerle işaret edilen yaşam sisteminin)çalışma mantığını algılayabilme...

 • Kur’ân'da ifade edilenleri kendi özünde bulabilmek; ve kendini o âyetlerde işaret edilen boyutlarda bulabilmek; hissetmek ve yaşamak...

 • Değişik ilâhî isimlerin mânâsını âşikâre çıkartmak...

 • Birimsellik duygu, değer yargılarından arınmak; Allah gibi düşünüp, Allah gibi değerlendirmek...

 • Olabildiğince Allah’ın esmâsı’nın özelliklerini cem edip, o gözle âlemleri ve içindekileri değerlendirmek...

 • Bütün İlâhi İsimlerin dengeli, ölçülü, kontollü ve bürünme hükmüyle ortaya çıkışını seyretmek...

 • Kişide artık tabiat kökenli davranışların kalmaması...

 • Şeriat hükümlerine uyma...

 • Rabbani hitaplardan ilâhi hitaplara yönelme…

 • İlâhi hitaplarda itminan hâsıl olma hâli…

 • Rabbini biliş değil; Allah’ın varlığına itminan hâsıl olma hâli(Velisinin Allah olması-Başlangıcı “Mutmainne nefs” düzeyi olan yaşam…)

 • Mutlak istikrarlı bir seyir hâli…

 • Herşeyi Hakk'ın nuru ile algılama (es Semî)…

 • Her an "Rıza" mertebesiyle yaşama…

 • Kendi hakikatına dair tatmin edici yaşamın oturup; yaşama dönüşen âfâkî ağırlıklı olan bu seyr sonucunda "var olan yalnızca Hak`tır; gayrı mevcud değildir" idrâkı…

 
 

 

 • "ALLAH AHLÂKI"

 • Allah ahlâkının eseri(İçinde yaşadığınız Sistem ve düzen)

 • Allah ahlâkıyla ahlâklanma

 • Kişide artık tabiat kökenli davranışların kalmaması...

 • Allah'ın varlıklarına bakış açısıyla bakmaya çalışmak...

 • Değişik İlâhi İsimlerin mânâsını âşikâre çıkartmak...

 • Kurân ahlâkıyla ahlâklanmak(Kur’ân’da ifade edilenleri kendi özünde bulabilmek; ve kendini o âyetlerde işaret edilen boyutlarda bulabilmek; hissetmek ve yaşamak)

 • Şeriat hükümlerine uyduğumuz nisbette Allah ahlâkıyla ahlâklanmış oluruz.

 • Allah ahlâkıyla ahlâklanmaya başlayan, "Mutmainne nefs"tir ve velisi "Allah"tır!

 • "Allah ahlâkıyla ahlâklanmanın gerçekleşmesi için iki yol vardır.

 • Allah ahlâkıyla ahlâklanmak, bütün İlâhi İsimlerin dengeli, ölçülü, kontrollü ve bürünme hükmüyle ortaya çıkışını seyretmekle mümkün olur.

 • "Din"="Sistem" gibi kelimeler, bizim alt yapımıza verilen isimlerdir! Bize düşen, bu Sistem'in çalışma mantığını algılayabilmek yani "Allah ahlâkıyla ahlâklanmak"tır!

 • Allah ahlâkıyla ahlâklanmanın sonucu Sistem ve Sistem içindekileri değerlendirmeye başlamaktır!

 • Allah ahlâkıyla ahlâklanmadıkça Allah'ı tanıyamazsın!

 • Allah ahlâkıyla ahlâklanmaktan daha da zor olanı...

 • Allah ahlâkıyla ahlâklanmak için herşeyinizi verin!

 • Tüm beşeri düşünce kavram ve değer yargılarından münezzeh olan "Allah" İsmiyle işaret edilenin ahlâkını fark etmeye çalışın!

 • Ahlâkı kemâle erdirmek

 • Ahlâk bozukluğu

 • Ahlâk bozukluklarının sebebi...

 • İnsan, ahlâkî davranışlarından niçin sorumludur?

 

Word olarak yükle

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

www.allahvesistemi.org