"AMEL DEFTERİ"
 

 

Beyin, bir yönüyle, çeşitli frekanstaki dalgaları-kozmik ışınımı değerlendirerek programı istikametinde yorumlayan değerlendirme mekanizmasıdır.

Beyin, bu değerlendirmeyle birlikte, tüm verileri ve bir yandan hologramik dalga bedene yüklerken, diğer yandan da tıpkı bir radyo vericisi gibi gücü nisbetinde dışarı yayar.

Bu dışa yayılan dalgalar, her kişinin kendi beyin şifresine göre sanki bir kitap gibi atmosferde muhafaza olur. Eğer bunu alıp çözebilecek bir cihaz gerçekleştirilebilirse, kişilerin tüm yaşamları bu dalgaları çözecek cihazın ekranında seyredilebilir.

Nitekim, kıyâmetten sonra herkesin bütün yaptıklarının yazılı olduğu kitaplar(?)ın havada uçuşarak herkesin eline geçeceğini belirten dinî kaynaklar, ruhtaki, bu dalgaları çözücü özelliğe dikkat çekmek ister!

 

KİTABINI "OKU"MAK

 

Beynin ürettiği tüm zihinsel mânâlar, beyin tarafından beynin ürettiği mikrodalga bedene yükleniyor... Yani ruhumuza yükleniyor ve ÖLÜM denen olay bizim bilincimizde bir hiç şey değiştirmiyor ve biz o ana kadar ruhumuza yüklenmiş olan herşeyi ölümün akabinde daha da rahat bir biçimde görüp hissedip yaşıyor. Buna Din dilinde “KİTABINI OKUMA” olarak işaret edilmiş. Nitekim âyeti kerimede “bugün hesap görücü olarak senin nefsin sana yeter.”

Niçin?..

Çünkü sen yaşamın boyunca tüm yaptıklarını kendi kitabında yani ruhunda okuyup değerlendirebiliyorsun... Neyi eksik bıraktığını neyi elde edemediğini niye elde edemediğini görüyorsun.. Yani KENDİ KENDİNE YARGILIYORSUN!

Kendi kendini yargılama ve bunun sonuçlarına katlanma mekanizmasını ALLAH bizim yapımızda meydana getirmiş..

Allah’ın seriül hesap olmasından sözedilir Kurân’da. Şu anda biz dünyada ne yapıyorsak eğri veya doğru, yanlış veya isabetli bunun neticesi anında meydana geliyor.

Biz MAHŞERde bu yaptıklarımızın neticesini hesabını görücez. Hesap o anda görülmüyor. Hesap o günde verilmiyor. Hesap şu anda yapılıyor zaten.. Çünkü Allah seriül hesap. Yani yapılanın neticesini anında oluşturan varlık!.

Ve Sistem bunu otomatik olarak da oluşturuyor.

İşte beyinde her yapılan veya düşünülen faaliyetin neticesinin otomatik olarak bir sonrasına hazırlık teşkil etmesi, bizim yaptığımızın hesabını vermemiz demektir.

İnsan iyi veya kötü ne yaparsa onun neticesini anında burada alıyor. Ve daha sonraki yaşamında elde ettiği şeyler onun bu anda yaptığı doğruların ve yanlışların neticesidir.

GİTTİĞİN YERDE

EBEDEN BAŞBAŞA KALACAĞIN "YAZILMIŞ"IN!

 

Gittiğin yerde yazılmışınla baş başa kalacaksın ebeden; "Zâhir"in zâhir ve "Bâtın"ın bâtın olarak!. Ve sen sonsuza dek, ötelerde-göklerde aramaya devam edeceksin aradıklarını!.

 
 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg