KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“ARŞ”

(ESMÂ ÂLEMİ-HÜKÜMRANLIK TAHTI)

(EVRENSEL DOĞURGANLIK)

 • "Nokta"dan meydana gelen açı içindeki Rahmaniyet zuhuru ve bu zuhurun üretkenliği ile meydana gelen Rahîm’den oluşan bilinç(İlim) boyutu

 • Soyut olan sırf mânâ ile çokluk arasındaki sınır

 • Melekût ile ceberût âlemi arasındaki muhayyel sınır

 • El Esmâ özelliklerinin açığa çıkma/seyri makamı

 • Evreni ihâta eden(kuşatan-kapsayan), ancak zaman ve mekân kavramı dışında olan(Mekânsal değil) boyutsal bir kavram

 • Milyarlarla galaksiyi ilminde barındıran, kapsamına alan yapının "bilinç boyutu"  

 • Dinî tâbirle "ilim boyutu"....

 • Tasavvufî deyimiyle "Esmâ âlemi"....

 • İlimde “Vahdet”in kesrete dönüştüğü sınır

 • İlmi ilâhi ile Esmâ ve Ef’al boyutu arasındaki sınır

 • İlmin zuhûr mahalli

 • Sayısız oluşumlar boyutunun Tekil düşünsel boyutla kesişme noktası

 • Düşüncenin, İlmin, Bilincin eyleme dönüş sınırı

 • Arş, boyutsal derinliktedir.

 • "ARŞ"IN FEVKİ... "Lillâhil Vâhidil Kahhar"!

 • "ARŞ"IN ÜSTÜ("İlm-i İlâhi"-İsimler-Allah’ın ilminde bulduğu özellikler âlemi mücerred (soyut) âlem olan Ceberût Boyutu)

 • Arş'ın üstünde melekler yoktur

 • ARŞ'I TAŞIYAN MELEKLER

 • Arş'ı taşıyan meleklerin tesbihi

 • "ARŞ'IN ALTI"(Ef'al boyutunu kapsayan alan-"Sidre-i Münteha"dan(Bilinç boyutunda, şuurunda kesret kavramı kalkıp; Tekliği müşahede etme noktasından) başlayıp alabildiğine giden ef'al âlemi)

 • "ARŞ"IN ALTINA TENEZZÜL

 • Arş'ın boyutsal altı...(Mutlak mânâsıyla "Evren")

 • HÜKÜMRANLIK TAHTI->"ARŞ"(El Esmâ özelliklerinin açığa çıkma/seyri makamı)

 • Cennetlikler, melekleri, Arş'ın her yanından kuşatmış ve Rablerinin hamdını, münezzeh oluşunu dillendirirken görürler.

 • 400 MİLYAR GÜNEŞİN YER ALDIĞI SAMANYOLU GALAKSİSİ, ARŞ’IN İÇİNDE ÇÖLE ATILMIŞ BİR YÜZÜK HALKASI GİBİDİR!

 

"ARŞ-I RAHMAN"

 
 • Rahman'ın Arş üzerinde ıstıva etmesi

 • KÜRSÎ, RUBÛBİYETİN TAHAKKUK VE TAHAKKÜM MERTEBESİ OLARAK AÇIĞA ÇIKMAKTA…

 

 

"ARŞ"IN RABBİ

 • Herşeyi ihata eden(kuşatan-kapsayan) ve Kendinden gayri vücud/tasarruf eden bulunmayan, Arş üzerinde hükmünü yürüten Rab

 • Bütün âlemleri meydana getiren, yöneten, bütün âleme tasarruf eden, bütün bu varlıkların varlığını meydana getiren Rabbül Âlemin("Âlemlerin Rabbi"olan Mutlak Varlık-Allah)

 • Tasarrufu beyinlerde açığa çıkan Rab

 • Beyninizde açığa çıkan Esmâ terkibinin oluşturduğu programda tasarruf eden boyut

 • Zâtî vasıflarla ve esmâ-i ilâhî’nin mânâlarıyla kâim ve mevcut olan varlığınız üzerinde tasarrufu her an ilmi ilâhî doğrultusunda elinde olan Rab

 
 • Göklerin ötesinde Dünyaları kapsamına alan bir yüce katın üstünden Rab gözlemiyor ve yönetmiyor...NOKTA’dan meydana gelen açı içindeki Rahmaniyet zuhuru ve bu zuhurun üretkenliği ile meydana gelen Rahîm’den "Arş" isimli evrensel doğurganlık (algıladığımız madde boyutunda değil)  ile esmâ mertebesi hâsıl olmakta…

 • RABBİNİN(Esmâ terkibinin) GETİRİSİ, KADEME KADEME KİŞİNİN SEMÂVÂTINDAN BEDENE NÂZİL OLMAKTA…

 • İLMİN(Düşüncenin-Bilincin) EYLEME DÖNÜŞ SINIRI{İlmin, fiillere dönüş sınırı olarak konan “ARŞ” isminin kapsamı altındaki herşey, Allah isimlerinden bir terkibin mânâsını ortaya koyan sonsuz-sınırsız varlıkları kapsamına alır.}

 • "ARŞ'IN RABBİNE BAĞLANMAK

 • Siz de, "Arş'ın Azim Rabbi" olan "Allah İsmi" ile işaret edilen Mutlak Zât'a bağlanıp, işinizi O'na bırakın.... O'na güvendiğinizde,(Değişmeyen "Sünnetullah" gereği) O size yeter!

 • ARŞ'A YÜKSELMEK

 • Sayısız oluşumlar boyutunun Tekil düşünsel boyutla kesişme noktası

 • ARŞ'IN GÖLGESİ

 • Sonsuz yaratış âleminde sınır tanımadan gezinip seyr hâlinde olan beyinler, "Hakikat"leri ile, "Arş'ın Gölgesi"nde yaşamaya devam ederler.

Word olarak yükle

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org