KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 
 
 

 

 

“ARZ”

·  Ef'al mertebesi

·  Algıladığın-fark ettiğin-hissettiğin boyut

·  Algılayabildiğin alan

·  Algılamaya göre madde kabul edilen her boyut

·  Bedensel yaşam boyutu

·  "İnsan bedeni"

·  Kendini beden kabullenmiş bilinç

·  "DünyaN"(İç Dünyan)

·  "Yer"

 
 • ZÂHİRİ VE BÂTINÎ MÂNÂDA "ARZ"

 • 1-Arz, algıladığın-fark ettiğin-hissettiğin boyuttur

 • Herkesin Arzı, kendine göre değişir

 • 2-Arzın bir mânâsı da, "Beden"dir

 • Arz'ın varlığı, "O"nun içindir!

 • ARZ'IN FÂTIRI

 • ARZ'IN ANAHTARLARI "O"nundur... "HÛ" diriltir ölüleri!

 • Arz'da yarattıklarında, korunmak isteyenlere nice işaretler vardır.

 • ARZ'IN YARATILIŞI

 • Arz'ı 6 aşamalı bir süreçte yarattı...

 • "Arz"ı iki süreçte yarattı...Sâbit dağlar (benlikler) oluşturdu ve orada varlıklarının devamı için gereken azıklarını dört süreçte ölçülendirdi...

 • ARZDA (yeryüzünde-bedende) BİRBİRİNE YASLANMIŞ KOMŞU KITALARIN(veya organların) HAYATİYETLERİNİN DEVAMI(TEK BİR İLİM'in kendilerinde açığa çıkmasıyla) sulanır (beslenir-hayatiyetini devam ettirir)

 • ARZ'IN MİRASI(Esmâ kuvvelerinden sürekli oluşan her şey)

 • Arz'ın mirası, Allah'ındır!

 • "ALLAH'IN ARZI"

 • "Allah'ın Arzı" geniştir...

 • "Allah'a iman etmişlerin Arzı"

 • Arz'ını ve içindekileri tesbit edebilirsen, Semâ'ya yol ararsın...

 • "ARZ'DA HALİFE"

 • "Arz'da Halife" meydana getirilmesi

 • Arz'da(beden yaşamında) benliksiz ve şuurlu yaşayanlar(Esmâ hakikatlerinin şuurunda olanlar-“Rahman'ın kulları”)

 • 7 kat yer

 • "ARZ'IN("Beden"in) ÖLÜMÜ(Bilinçsiz-kendini sadece beden sanarak yaşama hâli…)

 • Arz'da kim varsa, hepsi, fânidir.

 • "ARZ"IN DİRİLTİLMESİ(Bilinç katlarından ilim inzal ederek hakikatine şuuru olmayan bedende “diri” olanın açığa çıkarılması)

 • ARZ'DA OLUŞTURULAN MİCRO EVREN(Arz'da bir meyve...-Açılıma hazır hurma ağacı...-Filizlenmiş tohumlar...-Ve hoş kokulu meyveler...)--(“İnsan”… -Beyin…-Uç vermiş hakikat fikirleri…-Ve insanî hakikatin getirisi davranışlar)

 • "Arz'da dağlar yürür gider... Sen onları durur görürsün!"

 • "ARZ"IN (enerji hatları-sinir sistemiyle) DÖŞENMESİ...

 • ONUN OMUZLARINDA YÜRÜYÜN{O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O'nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O'na dönük olacaktır!-Mülk/15}

 • ARZ'IN ALGILANAMAYANLARI(Arz'ın gaybı)

 • Arz'ın algılanamayanları, Allah içindir...

 • Arz'da gaybı Allah'tan başka kimse bilemez!

 • ARZ'DA SİZE İSABET EDEN MUSİBETLER

 • Arz'da size isabet eden musibetler, yaratılmadan önce, ilim boyutunda takdir edilmiştir!

 • ARZ'DA HAKSIZ OLARAK BENLİK TASLAYANLAR

 • Arz'da büyüklenenlerin ateşe çağıran önderler kılınması...

 • Arz'da büyüklenenlere hazırlanan yakın arkadaşlar[Şeytâni fikirliler(Cin ve ins)]

 • ARZ'DA FESAD ÇIKARMA(Var oluş amacına uygun olmayan şekilde hareket etme-Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini (bilinçte Esmâ hakikati müşahedesini) kesme-Bedensel arzular peşinde ömür tüketme)

 • "Arz"da (fiilen veya bilgi yollu) gezinin...

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 
 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg