KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

       Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

BASİRET

·      ”Kalb Gözü”

·      Şuur gözü

·      Şuurdaki idrâk özelliği

·      Algılama ve değerlendirme kapasitesi

·      “Sistem ve Düzeni” fark edip gereğini yaşayabilme kapasitesi

·      Gördüğünün anlamını çözüp onu değerlendirmek

·      İlmi değerlendiren bilinç

·      İlim

·      Allah`ın vechini görme özelliği...

·      Hakk’ı görme özelliği...

·      "Tek"ten "Çok"a bakış...

 

·         "BASAR"

·         "Basar" bakar; "Basiret" görür!

·         "Basar"la değil; basiretle bakmak...

·         Boyutsal idrâklara yönelirsek eğer, basiretimizdeki zulmet perdeleri kalkmaya başlar.

·         BASİRET VE "İMAN NURU"

·         Basiret, iman nuru olan kişide açılır.

·         Basiret, "İlim"dir!

·         Allah`ı bilme, yaşama, görme, idrâk etme ilmi, "Basiret" denen  özellikle olur.

·         MÂNEVİ KÖRLÜK(Basiret yetersizliği)

·         Mânevi körlüğün sebebi

·         Mânevi gözünün açılmasını istiyorsan...

·         Anlayışın körelmesi(Basiretin gerçekleri değerlendirememesi)

·         Gerçekleri kafasindakine etiketlemek...

·       "Kör"lükten kurtulmanın yegâne yolu, bilincimizi, gereksiz ve yanlış bilgilerden arındırmaktır.

·         Sınırsız bilinçli varlık olduğumuzu fark etmek için tek şansımız... Bu Dünya yaşamı!

·         Yaşamın körlük üzere gitmişse, ölümün de körlük üzeredir!

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

  www.allahvesistemi.org