KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 
 

BESMELE

"B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM "

 • Hayatta yalnızca BİR kez “Oku”nacak “Kelime”

 • Urûç yapabilmek için Bizzât yaşanması-hissedilmesi gereken “Kelime”

 • Her “Kitab”ın anahtarı

 • İlk âyet (Sûre)

 

 

"NURU MUHAMMEDÎ"NİN ASIRLAR ÖNCE YAPTIĞI DÂVET

("B" sırrı kapsamında iman)

 • İLK ÂYET(SÛRE)->“ALLAH” kelimesinin yalnızca bir isim olduğu vurgulanır.

 • "ALLAH” İSMİ("Ulûhiyet"e işaret eden Özel isim)->{Mutlak Zât'ın Âlemlerin "Hakikati"ni oluşturan İsmi-Özellikleriyle hakikatin olan ölümsüz diri-Hiçbir insan veya yaratılmışın hayal veya tasavvurunun, havsalasının alamayacağı, yüce Zât(“ALLAH” ismiyle işaret edilen!.)-“Esmâ Tohumu”ndan, “Varlık Sûretleri”ni yaratan-“İLMİ”indeki “DATA”larından bir “DATA”da “esmâ”sıyla, “Hakikat-i Muhammedî”yi irsâl eylemiş, O’nunla “esmâ”sını seyreylemiş olan yüce Zât!}

 • KURÂN, "BESMELE" İLE BAŞLAR!

 • "BESMELE"NİN AÇILIMI (“B” Harfi-“Allah” İsmi-“Er Rahman”-“Er Rahim”-“Er Rahman-ir Rahim”)

 • MÂNÂSI

 

 

"BESMELE"Yİ

"B"İZZÂT "OKU"MAK

                                     "B"İZZÂT YAŞAMAK("B" sırrı kapsamında iman)

 • Besmele, “Oku”nasıdır!(Allah Rasûlü “OKU”nasıdır!-Sünnetullah, “OKU”nasıdır!-Euzü “OKU”nasıdır!.-Besmele, “OKU”nasıdır!.-Kur’ân, “OKU”nasıdır!.)

 • "BESMELE"Yİ "B"İZZÂT "OKU"MAK{”Varlığımdaki Allah’ın güçleri ile bu işlere başlıyorum” -“Varlığımın hakikatı olup “Allah İsmiyle İşaret Edilen”in Rahmetiyle üretiyorum; ki bu rahmet, bir yönüyle acıyla karışık olsa dahi neticede sırf nimettir, mutluluk getirir!”-Esmâ'sıyla (muazzam, muhteşem, mükemmel özellikleriyle) varlığımı yaratan, ismi Allâh olan, Rahman Rahıym'dir!-Rahman ve Rahim olan ALLAH "nâmına-adına"... Yani, "ALLAH" isminin işaret ettiği varlığın vücudu ile kaim olan varlığım, O'nun Rahmeti olarak bu işi meydana getirmektedir!.-Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın özellikleri ve kudreti ile, hikmetinin eseri olarak, O'nun nâmına bu işe başlıyorum!. Farkında ve idrâkındayım ki gerçek fail O'dur!. O istemiş olduğu için benden bu fiil çıkmaktadır!-ALLAH'ın RAHMAN ve RAHİM olmasının sonucu, yeryüzünde halife olarak varolan benden çıkan şey O'nun nâmınadır!. Ben olarak, benliğimle değil, O'nun esmâsıyla mücehhez, O olarak yapıyorum bu işi!.-Fiilimin ardında, O'nun Zâtı; O'nun ilmi; O'nun iradesi; O'nun kudreti ve O'nun hikmeti mevcuttur!-Ben bir “hiç”im; Allah'ın Hay isminin mazharı olarak hayatım O'na aittir; "İlim" sıfatının mazharı olarak şuur ve ilim bende zâhir olmaktadır; "MÜRİD" olduğu için iradesiyle bende istek ortaya çıkmakta; ve nihayet kudretiyle, başladığım iş oluşmaktadır!.}

 • "BESMELE"Yİ "B"İZZÂT "OKU"YACAK OLAN

 • İmam,"Besmele"yi sesli okumaz.{İmam, cemaat adına Besmele çekemez!.İmam, Fatiha Suresinin 1. âyeti olmasına rağmen besmeleyi sesli okumaz ve 2. âyetten seslendirmeye başlar. Bu arada cemaat de eksiği(!) tamamlamak için içinden besmele çeker(!)...}

 • AÇILIMI "B"-ismi ALLÂH OLAN "BİSMİLLÂH" "OKU"MAK

 • "BESMELE"Yİ "B"İZZÂT YAŞAMAK("B" sırrı kapsamında iman)

 • Kişinin “Besmele”yi bizzat yaşaması zorunludur.

 • Besmele, çıktığı mahallin hâliyle ilgilidir.

 • HER SÛRE BAŞINDA "B" UYARISI İLE YAPILAN HATIRLATMA(Kişinin cehennemini veya cennetini yaşaması "elleriyle yaptıklarının (kendilerinden açığa çıkanların) sonucu"dur; yani; kendindeki "Esmâ" mânâlarının açığa çıkmasıyla oluşmakta olduğu vurgusu)

 • Besmele ile başlayan her iş, başarıya ulaşır.

 • EÛZU BESMELE "OKU"MAK->Kişinin vehminin oluşturacağı kendini bir beden kabulü dolayısıyla mahrum kalacağı hakikatlerden, "B"illâhi hakikatiyle korunması->Euzü Billahi mineş şeytanir racim {İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla “yok”u var, “var”ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ'sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ'sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.}

 • "BESMELE"Yİ "B"İZZÂT YAŞAYAMAMAK

BESMELE ÇEKMEK

 • "Besmele" çekilmez... Mânâsı idrâk edilir ve yaşanır.

 • “Besmele"nin gereğini yaşayamayan, "Besmele" çeker... Ola ki, mânâsı, sırrı açılır da, gereğini yaşar!

 

“BESMELE"Lİ YILLAR

 • “Bismillahir Rahmânir Rahîm”in 19 harfinin yıllarının yaşanacak olması, kelimelerin ve harflerin anlamınca...

 

“EKBERİYET”İN FARK EDİLMESİ ÇAĞI

(YENİ ÇAĞ)

 • İnsanların, hayallerinde yaratılmış "tanrı kavramının" boş bir zan olduğunun kavranılması...

 • Tanrıbilimci (ilâhiyatçı) ve din adamlarının halkı şartlandırdığı şekilde, yukarıda, gökte, yanına gidilecek ya da belirli zamanlarda huzuruna çıkılacak bir tanrının var olmayışının fark edilme çağı

 • Yalnızca, "EKBER" olan ve "ALLÂH" adıyla işaret edilenin söz konusu olduğu gerçeğinin fark edilme çağı

 • "EKBER"iyetin ne olduğunun fark edilmesi çağı

 • Kur’ân bilgisinin bilimle deşifre edileceği çağ

 

 

İKİZ KARDEŞİN “KUR’ÂN”, “B” İLE BAŞLAR...

SEN DE ŞUURUNLA “B”İSMİ-ALLAH DE!

 • {“İkiz kardeşin olan Kur'ân”, “B” ile başladığına göre, “B” ile başla her işine ve her algıladığına; her değerlendirmene... Kendini tanımana!.Görgünü, ufkunu genişlet!. Varlığını oluşturan “esmâ”yı tanıyarak!Kozanı terket!}

 

 

  

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

Word olarak yükle

 

SALÂT(Namaz)

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg