.

 

 

KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

BİLİNÇ

 • Şuur

 • Yapısını henüz değerlendiremediğimiz meçhul frekanslı bir dalga boyu...

 • Beyin genetiğinin oluşturduğu mânâlar...

 • Beynin ürettiği bir düşünsel yapı...

 • Kalb

 • Can

 • Gönül

 • "Ben"

 • Nefs

 • Bilinç (Şuur)

 • Bilincin oluşturucusu ve aracı(Beyin)

 • Beynin ürettiği düşünsel yapı

 • Varsanılan herşey, “Bilinçteki ilim mânâları”dır.

 • “Bilinç”, beyin genetiğinin oluşturduğu mânâlardır.

 • Bilinç, yapısını henüz değerlendiremediğimiz meçhul frekanslı bir dalga boyudur.

 • Evrendeki Holografik Bilinç

 • Yaşamda varolan herşey, bilincini meleklerden alır.

 • Evrende, “cansız” ve “bilinçsiz” birşey mevcut mudur?

 • Kozmik Bilinç (Evrensel Bilinç)

 • Bilinç, bölünür ve cüzlere ayrılır birşey değildir.

 • “Kuantsal boyut”ta herşey, tek bir şuur hâlindedir.

 • Bilinç, “Can”dır!

 • Bilincin, yaşamın ve herşeyin Evrenin dokusunu oluşturmasının şaşırtıcı sonuçları!

 • Birimlerde mevcud olan bilinç, aynı “Öz”den geldiği halde niçin farklılıklar gösterir?

 • “Özbilinç” noktası

 • İnsanda niçin bilinç oluşmuştur?

 • İnsanda şuur ne zaman meydana geldi?

 • Bilinç nasıl oluşur?

 • Bilinci oluşturan, yönlendiren, etkileyen faktörler nelerdir?

 • Bilinç nerede oluşur?

 • Beyin, oluşan bilinci ürettiği “ruh”a yükler!

 • “Bilincin bedeni”

 • Bilinç, hiçbir zaman bedensiz kalmaz!

 • Bilincin, ölüm ânında Ruh’u kullanması

 • Bilinç, “madde” değildir!

 • İnsan bilinci ölümsüzdür.

 • İnsan şuur  olarak bâkidir!

 • Bilinç, ölümü “tadar”; hiç kesinitiye uğramaksızın!

 • “Bilincin yaşı” var mıdır?

 • Bilincin sûreti yoktur!

 • “İnsan”, beden ve ruh değil; “Bilinç Varlık”tır!

 • Bilinç boyutunda “Dişilik” ve “Erkeklilk” kavramı var mıdır?

 • Bilinçte “Dişilik” ve “Erkeklik” kavramını oluşturan ve güçlendiren nedir?

 • Bilincin “Dişilik” ve “Erkeklik” kavramıyla bloke olmasının neticesi nedir?

 • Bilinç, bedene ait değildir!

 • “Ben” ve “Nefs” kelimeleriyle işaret edilen, “Bilinç”tir!

 • “Kişilik Şuuru” (“Bireysel Bilinç”- “Bilinç Sahibi “Ben”) nedir? “Ben” Bilinci nasıl oluşur?

 • “Kişilik Şuuru” diye adlandırılan düşünce sistemi

 • “Kişilik Bilinci”nin (Bireysel Bilincin) orijini nedir?

 • Eğer bir kişi, "bilinç" boyutunda kendini bulabilirse, ışık hızının üzerindeki "düşünce hızı"na ulaşır!

 • Şuur, niçin “Ruh”a izâfe edilmiştir?

 • Ruh Bedendeki Şuur (Kalb-Kalb Gözü-Şuur gözü-Basiret)

 • Ruh Bedende mevcud olan şuurdaki idrâk özelliği

 • Şuurdaki “Kara Nokta”

 • Bilinç, beyin faaliyetinin eseridir!

 • Şuurun algılama aracı nedir?

 • Bilincin öğeleri nelerdir?

 • “Zihinsel yetenek kapasitemiz” nedir? “Yeni düşünsel anlamlar”a nasıl sahip oluruz?

 • “Galaktik Bilinç”

 • Galaktik Bilinçler de yaşam boyutlarını değiştiriyorlar!

 • Öz Şuur, nasıl olup da “Birimsel Bilinç” hâline gelmiştir?

 • Bilinç kaç yönlüdür?

 • Bilincin örtüleri nelerdir? Bilinç nasıl sınırlanır ve kayıtlanır?

 • “Bilincin mezarı”

 • “Dünya saltanatı”na mı tâlipsiniz; “Semânın krallığı”na mı?

 • Bilinç bulanıklığı

 • Uykudaki bilinç (Şuurî Uyku-Bilincin uyku hâli)

 • Şuur boyutunda ölümü tatmak

 • Uykudan uyanan bilinç için, “rüya” biter!

 • Şirk’e bulanmış bilincin, Allah’ın sırlarını anlaması mümkün değildir!

 • Kalbin (Bilincin) Mârifet Nûruyla dirilmesi

 • Bilincin sınırları nasıl aşılabilir?

 • Üst Bilinç[Alt Bilinci-"Zeka"yı)] kontrol eden mekanizma] ve Alt Bilinç (Bilinçaltı-"Şeytan")

 • Üst Bilinç, Alt bilinci[Üretimi olan fikri faaliyeti("Zeka"yı)] kontrol eden mekanizmadır.

 • Üst Bilinç, evrensel gerçekleri bir bütün içinde değerlendirir!

 • Alt Bilincin akıl tarafından kontrol edilemeyişinin sonucu nedir?

 • Alt Bilinç, niçin evrensel gerçekler doğrultusunda kontrol altına alınmalıdır?

 • “Bilinçaltı”nı (Alt Bilinci) oluşturan kaynaklar

 • Bedensel bilincin hükmüne girmek

 • Gerçek değerini yitirmiş, bedene tâbi duruma düşmüş bilinç

 • Tefekkürden yoksun bilinç

 • Evrensel Bilinç boyutundan ebediyyen mahrum kalacak olanlar

 • Bilincin arınışı nasıl gerçekleşir?

 • Saflaşmış Bilince yolculuk, bilmekten değil; tatbik edip yaşamaktan geçer!

 • Bilinç, benimsediği huylardan ölümden sonraki boyutta kurtulabilir mi?

 • Bilinç Sıçraması

 • Bilinç Sıçramaları

 • Bilinç ne zaman “Sidre-i Müntehâ”dadır?

 • Bilinç, makro ve mikro varlıklarla iletişim kurabilir mi?

 • "Üst Bilinç"in katılaşması... "Alt Bilinç"in de(Şeytan"ın da) yaptıklarını kendilerine süslü göstermesi.

 • “Şuurun Kayması” (“Ruh’un Kayması”)

 • Şuurun Orucu

 • “Şuurun Orucu” nasıl bozulur?

 • Şuurunun imtihanı

 • Şuuru bedenine tâbi olanın...

 

Word olarak yükle

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

 

www.allahvesistemi.org