KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 


“BİRR”
 • Arınmayı, yakınlığı sağlayıcı fiiller

 • “İnfak”ın ikinci derecesi

 • İşin hakikatini yaşamak

 • Evlere arka kapıdan girmek (hakikata dolaylı yoldan ulaşmak) değil, korunanlardan olmak için ön kapıdan (direkt kestirme yoldan)  girmek

 • Varlığındaki Allah esmâsının oluşturduğu güzelliği yaşamak

 

BİRR’E ERMEK

YÜZÜNÜZÜ VEYA ŞUURUNUZU(Vechinizi)

“DOĞU” VE “BATI”YA ÇEVİRMEK

(Varlığın hakikati veya sistem bilgisine çevirmek)  

“BİRR” DEĞİLDİR 

Vecihlerinizi (yüzünüzü veya şuurunuzu) doğuya veya batıya (varlığın hakikati veya sistem bilgisine) çevirmeniz BİRR (işin hakikatini yaşamak) değildir. Asıl BİRR, “B” işareti kapsamında Allah’a iman edip, âhıret sürecine, melaikeye (algılanıp fark edilemeyen varlığın hakikati olan Allah esmâsının kuvvelerine), Kitaba (varlığın hakikati ve Sünnetullaha), Nebilere iman eden; Allah sevgisiyle malı, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara (yuvasından-vatanından ayrı düşmüş), yardım isteyenlere, kölelikten kurtarmaya veren; salâtı ikame eden (Allah’a yönelişinin bilfiil hakkını veren), zekâtını veren (Allah’ın kendisine bağışladığından bir kısmını karşılıksız paylaşan), söz verdiğinde sözünde duran, sıkıntı, hastalık ve şiddete maruz kaldığında buna dayanandır. İşte bunlar sadıklar ve korunanlardır. (Bakara/177)

“BİRR”

KORUNANLARDAN OLMAK İÇİN

“HAKİKAT”E DİREKT KESTİRME YOLDAN

(Evlere kön kapıdan) GİRMEKTİR

(Rasulüm) sana hilaller’den(doğan aylar’dan) soruyorlar...

De ki:”onlar insanlar için ve bir de Hac için miykatlar/vakit ölçüleridir”... BİRR, evlere arkalarından (B sırrınca) girmeniz/gelmeniz değildir; fakat BİRR, kişinin ittika etmesidir... Evlere kapılarından girin... Allah’dan ittika edin ki felaha erebilesiniz.

Sana ayların özelliklerinden soruyorlar... De ki: “Bunlar (ibadetlerin ay takvimine bağlanması ile) insanların yararlanması ve hac için ölçülerdir.” Birr, evlere arka kapıdan girmek (hakikata dolaylı yoldan ulaşmak) değil, korunanlardan olmak için ön kapıdan (direkt kestirme yoldan)  girmektir. Allah’tan korunun ki felâh bulasınız.(Bakara/189)

 

 

“BİRR”E ERMENİN YOLU,

“BEN”İ TERKTEN GEÇER

 

 

“İnfak”ın ikinci derecesi ise “Birr” diye tanımlanır, ki buna işaret eden âyet de şudur:

-"SEVDİĞİNİZ ŞEYLERDEN İNFAK ETMEDİKÇE BİRR’E EREMEZSİNİZ". (3-92)

Dikkat edilirse burada "SEVDİKLERİNİZDEN" kaydı mevcuttur... Rasgele bir şeyi değil!

Bu âyet nâzil olduğu zaman, Rasûlullah yanındaki inanmışların her biri, en çok sevdikleri nesneleri başkalarına bağışlamışlardı.

Elbette ki, bu âyet sadece o zaman yaşayanları değil; diğer âyetler gibi, kıyamete kadar tüm hitâp ettiği müslümanları muhatap alıyordu.

“BİRR”e ermenin yolu “BEN”i terkten geçer!.

“BEN” kalmazsa, elbette “BENİM” de sözkonusu olmaz!. “BEN” kalmazsa, hep "O" olur!.

Hep "O" olunca, artık, benim, senin, onun kavramı kalmaz. Sevdiğin, nerede ve kiminle olursa olsun, gerçekte hep seninledir!. Çünkü hep O'nunladır!. Bu yaşamda ise, artık birimsellikten ileri gelen kavramlar eriyip gider; "ALLAH"la olmak sana yeter!

Bu sebepledir ki, şeklen, sevdiğini bağışlamak, vermek; gerçekte benliğini terketmek ve arınmaktır... Ki bu yol da vuslat kapısını açar!.

 

 


“BİRR”E EREN
 • “B” Sırrıyla iman eden

 • “Ben”liğini(Egosunu) terk eden

 • Salâtı ikâme eden

 • Zekâtı veren

 • Sevdiklerinden infak eden

 • Ahidleştiğinde ahdini tam yerine getiren

 • Sıkıntı/fakirlik, hastalık durumlarında, savaşta/öfkenin şiddetlendiği anda sabreden

 • Korunan

 • Sâdık olan

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg