kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

BUDİZM

BUDİZM,

İSLÂM’IN VURGULADIĞI VE AÇIKLADIĞI ALLAH KAVRAMININ

CENİN HÂLİDİR!

Zeki insanlar artık yukarıda ötede bir Tanrının yolladığı kuralların geçersiz olduğunu; böyle bir Tanrının olmadığını; böyle bir tanrının dininin olmayacağını farkederek dinlerden uzaklaşmağa başladılar; Ateizme döndüler.

Onlardan biraz daha fazla düşünenler var. Onlar da Avrupa’da biraz daha azınlıkta, Amerika’da biraz daha çoğunlukta olarak Budizm’e yönelmeğe başladılar.

BUDİZM, İslâm’ın vurguladığı ve açıkladığı ALLAH kavramının cenin hâlidir!.

İslâm’ı 40 yaş kemâli diye düşünürsek; Budizm, İslâm’ın cenin hâlidir!

Niye?

”Allah” kavramı, “Allah” ismiyle ifade edilen varlığın ne olduğunu biraz hissedelim...

Kapasitem kadar açmaya çalışacağım... Hakkıyla açmak bana göre bir şey değil!.

“Allah” kavramını en güzel bir biçimde anlatan âyetler, hepimizin bildiği “Kul Hû vallahû ahad..” sûresidir.

Bize hitap edilir:

De ki; ALLAH AHAD’dır!

Biz de papağan gibi tekrar ederiz...

De ki, Allah Ahaddır!!!

Sana desem ki; Ahmed’e de ki yarın şuraya gitsin!

Sen Ahmed’e gidip:

“De ki Ahmed şuraya gitsin!”, der misin!!!

Ama biz hâlâ, “DE Kİ” diye tekrar ediyoruz!

”De ki“ nin mânâsı: Bunu düşün, anla!

İnsanın beyninde bir kavram oluşur...O kavram dile dökülür!

Önce dil düşünür, beyine hükmeder değil!

Önce beyin onu değerlendirir ve bu olay dile dökülür.

De ki sözü: “anla idrâk et kavra” demektir

Neyi?

Şunu anlatmak istiyor İhlâs Sûresi:

"Allah" ismiyle işaret edilen varlık, sonsuz sınırsız öyle bir TEK'tir ki Onun varlığının içi veya dışı gibi bir şey düşünülemez!

"O'nun içinde veya dışında kalan varlıklar" diye bir kavram geçerli değildir!

O'nun içine birşeyin dahil olması veya O'ndan çıkması da mümkün değildir!

O'ndan meydana gelmiş ikinci bir varlık da yoktur!.

O da bir ikinci varlıktan meydana gelmemiştir!

 Öylesine sonsuz sınırsız bir TEK ki, gerçekte sadece O vardır!

İhlas Sûresi'nin bize anlatmak istediği, "ALLAH" İSMİYLE İŞARET EDİLEN VARLIK!

Biz, bunu, bir ömür içinde tartışarak belki anlayabiliriz belki anlamayız!.

Kurân'da anlatılan "Allah" ismiyle işaret edilen mânâ, insanlığın düşündüğü Tanrı!!

-Canım ben Allah’a Tanrı ismini veriyorum!!!!

SİZ , ALLAH’A TANRI İSMİNİ VEREMEZSİNİZ!

Çünkü Tanrı kavramı ayrıdır: "Allah" kavramı ayrıdır!

Tanrı kavramı, sizin varlığınızın dışında sizin varlığınızın ötesinde sizi yönlendiren, size hükmeden sizden birşeyler talep eden bir öte varlıktır! Ve bu tarihte hep böyle gelmiştir!

Oysa "ALLAH" kavramı sizden öte bir varlığı ifade etmez!

Siz, ben ve herşey, Allah ismiyle işaret edilen bu varlığın Kendi özellikleriyle kendinden meydana getirmiş olduğu varlıklarız!

Yani, Tanrı kavramı, dışarıya- öteye yönelmeyi insana getirirken, “ALLAH” kavramı insana kendi içinde- kendi özünde- kendi vicdanında- kendi derinliğinde hakikati bulmayı öğretir!

İşte böyle bir “Allah” kavramından bahsediyor İslâm Dini, Kurân!

Yani özet bu konuda;

”Ötendeki Tanrı” kavramı yoktur; “sadece Allah” vardır! esasına dayalıdır İslâm dini!

Ahmed Hulûsi

yazdir

 Word olarak yükle

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org