KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 BURÇLAR İLMİ

 • Astroloji ilmi

 •  İdris Nebinin, görev süreci içinde, insanlara açıkladığı ilim... 

 • Kaza ve kaderin “Sistem”deki işleyiş şekliyle yakından ilişkisi olan ilim(Varlıkta mutlak hüküm süren-tasarruf eden, Allah azze ve celledir!-.Takdir ALLAH`ındır; yıldız ve planet etkileri ise takdiri oluşturan mekanizmadır!. )

 • Geleceğe dönük hükümler çıkartmak, falcılıkta bulunmak yönüyle bâtıl olan; ancak, insanın yapısını tanıması için önemli olan ilim dalı…{Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan; yaratma sistemi O'nunkine benzeyen ortaklar mı düşünüyorlar? De ki: "Allah'tır, her şeyin Yaratanıdır(Râ’d/16)... Allah dilediğini ortadan kaldırır ve (dilediğini de) sâbit kılar. O'nun indîndedir Ümmül Kitap (ana BİLGİ-Esmâ mertebesinin her an nasıl bir şe'nde olacağının ilmi)!}(Râ’d/39)

 

  "BURÇLAR"

 • Sistemler

 • Her biri, kuvveti oranında tasarruf eden Esmâ kökenli melâike..(Tesir bize göre her ne kadar yıldızdan ise de, özü ve varlığı itibariyle Allah'tandır!..)

 • Esmâ özelliklerinin açığa çıkmasıyla oluşan yapılardan yayılan kozmik dalgalar

 •  Her biri canlı ve bilinçli bir yapı olan, çeşitli "Allah  isimleri”nin mânâlarını havi “Takım yıldızlar”...

 • Yaklaşık 500-600 milyon ile milyarı geçen sayılarda biraraya gelmiş güneş benzeri yıldızlardan oluşan takımyıldızlar…

 • Dünya ve üzerindekileri etkileyen 12 büyük takımyıldız(Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık)

 •  Allah'ın "Emr"i ile birtakım işlevler yapmak üzere varedilmiş yapılar...

 • Yaydıkları ışınlar ile Güneş çevresinde dönmekte olan dünyayı ve üzerindekileri, tüm sistemle birlikte sürekli bombardıman altında tutan belirli mânâları ihtiva eden yoğunlaşmış kitleler…

 •  Bütün canlıların beyin hücre genetiğindeki “DNA” ve “RNA” dizinlerini etkileyerek, onlardaki çeşitli yönelişlere ve genetik programlamalara yol açan, Hakikati “Melek” olan yapılar…

 

 

ASTROLOJİK ETKİLER

 •  Meleklerin tasarrufları

 • Kozmik ışınım etkileri

 • Tür ve ırk sıçramalarının temeli olan tasarruf…

 

 
 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

                  www.allahvesistemi.org