kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

CÂHİL

  • İdrâktan nasibi olmayan...

  • Hakikatini bilmeyen ve dolayısıyla da hakikatinin hakkını vermeyen...

ara.jpg (366 bytes)

CÂHİLLERİN EN CÂHİLİ

 “Echel-i cühel┠diye bir tâbir vardır. “câhillerin en câhili” gibi bir anlam taşır… “Kader”i inkâr edenler için söylenmiş bir sözdür bu sanırım!.

“Genetik bilimi” adı altında keşfedilen, öyle bir “yazgı” sistemi günışığına çıkmıştır ki günümüzde, “kader”i inkâr, ancak “echel-i cühelâ”ya özgü inkâr kavramı olarak bu türü sergileyen özellik hâlini almıştır.

ara.jpg (366 bytes)

 

CEHÂLETİ EN AZ OLAN

Câhiller arasında cehâleti en az olan, ‘’Âlim’’ kabul edilse bile; ‘’Ârif’’ değildir bana göre…

ara.jpg (366 bytes)

CÂHİL, KADERİ REDDEDER!

Aptal, “Kader”i kavrayamaz!.

Ahmak veya câhil ise “kader”i reddeder!.

ara.jpg (366 bytes)

 

HERBİRİMİZ, BİLEMEDİĞİMİZ

SAYISIZ HUSUSLARIN CÂHİLİYİZ

Dünya üzerinde tek tük üstün insan olarak yaşamışlar ve bu gerçeğe vâkıf olduktan sonra benzetme yoluyla temas etmişler hariç, hepiniz bu sahada çok câhilsiniz! Ancak, câhil olmak ayıp değildir! Her birimiz, bilemediğimiz sayısız hususların câhiliyiz! Yeter ki, katı ve sâbit fikirli olmayıp, sürekli kendimizi yenileyebilelim ve ilmimizi arttırabilelim.

ara.jpg (366 bytes)

CÂHİL SUÇLAR!

Câhil, suçlar... Arif, hikmetini idrâk etmeye çalışır!.

Ahmed Hulûsi

yazdir

  Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org