kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

CENÂZE

 

CENÂZE NİÇİN YIKANIR?

ÖLÜM tadıldığı anda kişi bir süre çevresindeki dünyayı algılamağa devam eder... Çevresinde olup bitenleri, yapılan konuşmaları, üzüntü ve feryatları aynen biyolojik bedenle yaşıyormuşçasına algılar.

Bu devrede âdeta bitkisel hayattaki bir insan gibidir. Dışarıda tüm olup bitenleri algılıyor, fakat dışarıya hiç bir mesaj veremiyor.

Işte bu anda sıra cenâzenin yıkanmasına gelir...

Cenâze niçin yıkanıyor?.

Cenâzenin yıkanmasının bilebildigimiz kadarıyla hikmeti, henüz hücresel canlılığı devam eden biyolojik bedenin sudan ozmos yoluyla biyoelektriksel takviye almasıdır... Böylece kişi, kısa bir süre daha beden aracılığıyla yaşamış olduğu dünya ile iletişimini tek yanlı da olsa sürdürebilecektir.

ara.jpg (366 bytes)

 

CENÂZE NAMAZI NİÇİN KILINIR?

 Cenaze namazında amaç nedir?.

Peki ben anladığım kadarıyla anlatayım dinleyenlere... Mevtâ (yani ölümü tadmış kişi) o anda şuurlu ve dışarıdakileri görür vaziyettedir... bunu biliyorsunuz...

Allah Rasûlu bunun böyle olduğunu söylüyor... O anda orada toplanan kişiler onun arkasından değil, gözünün önünde ona temennîde bulunuyorlar yeni ortamında zorluklarla karşılaşmaması amacıyla... Ve hepsi de ona beyin dalgalarını yollayarak o ortamda güçlü olması için destek veriyorlar... Kişi o anda kendisine bu desteği verenleri görüyor ve seyrediyor...

Gene Allah Rasûlu’nün bir açıklaması var... 40 sâlih kişi bir kişinin cenaze namazını kılarsa o kişinin günahları bağışlanır... Bu arada başka bir ifade daha var... Ölen salih kişi ise cenaze namazındakilere şefaat eder... diye... Yani buradan da anlaşılıyor ki, olayda karşılıklı bir alış-veriş söz konusudur!.

 ara.jpg (366 bytes)

 

CENÂZE NAMAZINDA

NİÇİN “FÂTİHA SÛRESİ” OKUNMAZ?

Musalla taşına konan kişinin artık dünyada götürebileceği bir şeyi kalmamıştır!.

Fâtiha'nın o kişiye getirebileceği hiç bir tey yoktur; çünkü artık o dibi mühürlenmiş mektuptur, ki, yazılacak ilâve yeri kalmamıştır!.

Dünyada yaşarken Fâtiha'nın ona getirisi neyse onunla mühürlenmiştir... Ve artık daha fazlasının olması da mümkün değildir...

yazdir

  Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org