kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

  CEVÂMİÜL KELÂM

  • Kelâmında toplu olarak bir çok mânâlar ifade edebilme özelliği

  • Hazreti Rasûlullah`a ve vârislerine ait olan bir özellik

 Gerek Rasûlullah aleyhisselâmı, gerekse O`nun vârisi olan kemâlât sahibi kişilerin en büyük özelliği konuştukları zaman ifade ettikleri kelâmda bir kaç mânâ bulunmasıdır. Yani, bir tek cümle söylerler, ancak o cümleden çeşitli mânâlar çıkar.

  Burada dikkat edilecek husus şu:

  O anlatımdan çıkan bir kaç mânâdan bir tanesi esastır da diğerleri doğru değil, değildir!.

  Hangi boyutta hangi mânâları algılıyorsan, onların hepsi de o kelâmda mevcut.

  Yani bir cümlede bir kaç hakikate birden işaret edebilme özelliği mevcut.. Buna "cevâmiül kelâm", kelâmında toplu olarak bir çok mânâlar ifade edebilme özelliği deniyor. Hazreti Rasûlullah`a ve vârislerine ait olan bir özellik bu!.

  Bir mânâyı, bir cümleyi söylüyor; o cümleden bir kaç boyutta mânâ algılayabiliyorsun.

  Önemi dolayısıyla tekrar ediyorum, burada şuna dikkat etmek zorunlu;

  Bu mânâların sadece biri tercihe şâyân değil; hepsi de geçerli!.

  Önemli olan hepsinin de ayrı ayrı geçerli olduğu, boyutları müşahede etmeğe çalışman... Yani işin incelik noktası burası!. Şu mânâ mı, bu mânâ mı demek doğru değil!. Zira her mânâ kendi boyutunda doğru!.

  İş bu nedenledir ki sen, bütün boyutları kavramaya çalış; ki o zaman meseleyi kapsayabilesin bütünüyle.

Ahmed Hulûsi

yazdir

Tüm Kavramlar Programı

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org