kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

DALÂL-DALÂLET

(DOĞRU YOLDAN SAPMAK)

Hidâyetin açığa çıkmaması hâlinin adıdır.

“Dalâl ve dalâlet” doğru olan yoldan hataen veya kasden “sapmak”tır...Yani, doğru yol üzere iken, hata yapmak suretiyle veya kasdı mahsusa ile, yürüdüğü istikâmetten başka bir yöne yönelmektir “dalâl”...

ara.jpg (366 bytes)

 

DALÂLETE SAPMA

Şayet bir kişi gerçeği bulmuşken, o gerçek üzere iken, gerçekten ayrılmasına yolaçan fikri kabullenir ve o görüşe yönelirse, buna "dalâlete sapma" denir.

 ara.jpg (366 bytes)

 

İnsanı dalâlete sürükleyen, gözün kullanıcısı İblis'tir!.

ara.jpg (366 bytes)

 

DALÂLETE SAPANLAR,

ALLAH İNDİNDEKİ TEK DİN OLAN İSLÂM’DAN SAPARAK

“TANRI” KAVRAMINI KABUL EDENLERDİR!

Doğrusu Allah indindedir elbet; ancak, bizim anladığımız kadarıyla, âyette geçen “MAĞDUBÎN” denilenler, “şirk” yollu, baştan beri “tanrı kavramını kabul edenler”dir ki bunun da din terminolojisinde karşılığı “müşrikler”dir...

“DAÂLLİYN” ise, “ehli kitap” denilen; kendilerine işin doğrusu bildirilmiş, ALLAH indindeki tek DİN’den yani İSLÂM’dan, yani Hazreti Musa veya Hazreti İsa öğretisinden “SAPANLAR”dır!.

yazdir

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org