KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

“DECCALİYET”

· Deccal’in işlevi

· Her gerçeği saptırma, olduğunun aksine gösterme ve kabul ettirme işlevi

· ‘’Ak’’ı kara, ‘’doğru’’yu yanlış, ‘’cennet’’i cehennem göstermek!

 

 "DECCAL"

 

· En büyük yalancı

· Sonlu sınırlı bir Tanrı!

· Açık açık beklenen “ALLAH” olduğunu ilân ederek gelecek olan varlık

· Sağ gözü kör yâni Hakk’ı-gerçeği görmekten perdeli, sahip olacağı olağanüstü güçlerle insanları kendine tapındıracak YÜCE RAB olduğunu iddia edecek olan yaratık…

· Bütün yaratılmışları var eden bir TANRI olduğunu iddia eden varlık

· Kudret sıfatı da en geniş şekliyle açığa çıktığı mahal

· Her gerçeği saptırma, olduğunun aksine gösterme ve kabul ettirme işlevi(‘’ak’’ı kara, ‘’doğru’’yu yanlış, ‘’cennet’’i cehennem gösterme)

· Kişinin, kendisini “Allah”tan ve “hilâfetten” alakoyan dünyası

· İsa aleyhisselâmın yeryüzünden kaldıracağı varlık

 
 
 • Deccal, en büyük yalancıdır!

 • DECCAL'İN YOLU(Yanlış yol-Afâka dönük yaşam)->Özüne kavuşmak için dışa, afâka, uzaya, göğe yükselmek (bedeninden çıkarak göklere yükselmek, her şeyi havadan seyretmek)

 • DECCÂLİYETİN KIBLESİ (Yönlendirdikleri)->{Şirk ehlinin Allah dûnunda varsayıp yöneldiği dışsal güçler-Gökten gelecekler!-Tanrılar-Şefaate sahip olamayanlar(Şefaat, tümüyle Allah'ındır!)}

 • DECCAL İLMİ

 • Deccal İlmi ile İsa Aleyhisselam ilmi arasındaki fark

 • DECCAL FİTNESİ

 • Deccal nerede çıkar?

 • Her insan, yaşamında Deccal fitnesiyle karşı karşıya kalır.

 • Deccal’in sözcüleri

 • Sahte Deccaller

 • Deccal’den daha şerli olanlar

 • DECCAL’İN DÜNYASI(Kişinin, kendisini “Allah”tan ve “hilâfetten” alakoyan dünyası)

 • DECCAL'İN CENNETİ

 • Deccal’in Cennetini seçmek (Dünya zevkleri için beyin çalıştırmak-bu konuları hobi olarak, veya vicdanımızı rahatlatacak kılıflar olarak ele alıp; haftada bir kaç saat bu konuyla ilgilenerek kendini aldatmak)

 • DECCAL'İN CEHENNEMİ

 • Deccal’in Cehennemini seçmek {Ölümötesi yaşama hazırlanmak, “fiysebilillah” yaşamak ve “halifelik” sırrına ermek.(Bu konuları hobi olarak, veya vicdanımızı rahatlatacak kılıflar olarak ele alıp; haftada bir kaç saat bu konuyla ilgilenerek kendini aldatmamak}

 • Ruhunu-varlığını-benliğini Deccâliyet”e satmak

 • "Deccal'ın zâhir oluşu öncesi "DECCALİYET DEVRİ UYGULAMALARI”

 • DECCAL’İN ZÂHİR OLMASI(Yeryüzüne inmesi)

 • Deccalin kırk gece içerisinde inmediği hiç bir şehir kalmayacak… Mekke ile Medine müstesna!

 • "MESİH DECCAL" ORDUSU

 • Mesih Deccal" ordusunun insanları yanlış hedeflere yönlendirmesi

 • Deccâliyete hizmet vermek(Akı kara, karayı ak olarak tanıtmak üzere!)

 • DECCAL İLE MÜCADELE VE YERYÜZÜNDEN KALDIRILMASI

 • Deccal ile mücadeleyi önce Mehdi yapar.(Hidâyeti ulaştıran Hakikat İlmi, vehmi benliğin karşısına dikilir)

 • Mehdi’nin Deccal ile mücadele yöntemi(Bilgi ve ilim, hidayet yollu)

 • Deccal’i yeryüzünden kaldıracak şahıs, İsa Aleyhisselâmdır.

 • Deccal’in cehennemine atlayan, bilinç boyutunda kendini bulmaya başlar. Deccal’in yalancı cennetine giren ise, emmare batağında boğulur gider!

 • “MESİH DECCAL” ORDUSUNA KARŞI TEK SAVUNMA MEKANİZMASI(Dua ve “Lâ İlâhe İllallah"  gerçeğini hatırlamak)

 • DECCAL FİTNESİNDEN KURTULUŞUN YOLU(Rasûlullah'ın (razı olduğu) yöneldiği kıble->Kalbindeki(Varlığındaki Hakikat)-Doğru yol-Allah rehberliği-Sırat-ı Mustakîm-Salât)

 • “Öz”ündeki Allah’a yönelmek (Varlığın-ın hakikatine yönelmek-Esmâ mertebesine yönelmek-Rabbine yönelmek)->Dışa, afaka, uzaya, göğe yükselmek değil; derûnuna, bilinç boyutunun enginliğine, şuurdaki teklik noktasına inmeye çalışmak düşünü yollu(Tüm özlerde mevcud olan O’dur!)

 • DUA ve “LA İLAHE İLLALLAH” gerçeğini hatırlamak

 • “Âyet’el Kürsî”yi “Oku”mak

 • Kehf Sûresi”ni “Oku”mak

 • “İhlâs Sûresi”ni “Oku”mak

 • Rasûlullah’ın öğrettiği dua

Word olarak yükle

 
 

MEHDİ

YECÜC VE MECÜC

"ÂYET'EL KÜRSÎ"

"KEHF SÛRESİ

 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

UNUTULANLAR

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg