AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

Av.Asuman Bayrakcı

 

DİRÂYET

  • İleriye dönük ve derinliği olan konularda geniş boyutlarda düşünme ve bunun neticesinde yeni şeyler bulma...

 Nice insanlar vardır ki, ilmi ezberlerler ve naklederler. Zekîdirler!.. Ama onları anlayıp yeni yeni şeyleri bulmak zekâ değil, akıl ister. Zirâ genelde zekî insan, akıllılardan çok çok fazladır!..

Zekâ, günlük olaylar içerisinde kişinin menfaatine dönük en iyi çözümleri bulmaya yarar. Akıl ise ileriye dönük ve derinliği olan konularda geniş boyutlarda düşünmeyi ve bunun neticesinde yeni şeyler bulmaya yarar. Dolayısıyla bu husus “dirâyet” kelimesiyle anlatılmak istenmiştir.

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org