kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

 

DOĞA KANUNLARI

  •  "Allah'ın yaratmış olduğu Sistem ve Düzen"

  •  “Allah düzeni ve sistemi”

  • "Sünnetullah" denilen asla yenilenmez ve değişmez “zamanüstü evrensel sistem ve düzen”in algılayabildiğimiz kadarı...

  • “Sistem Kanunları”

  • “Sistem’in işleyiş mekanizması”

Kur'an’da "SÜNNETULLAH" der. "Sünnetullah’ta asla değişiklik olmaz!" der.

“Sünnetullah”, Allah’ın yaratmış olduğu Sistem ve Düzendir!

"Sünnet", her ne kadar "âdet" kelimesiyle çevrilmişse de; bugünkü ifadede Sünnet, "SİSTEM"dir!

"Allah'ın yaratmış olduğu Sistem'de asla değişiklik olmaz!” olayı geçerlidir.

Zaten "Doğa Kanunları" denilen şey de "Allah'ın yaratmış olduğu bu Sistem ve Düzen"dir!

Gerçek din eğitimi demek, Allah'ın yaratmış olduğu bu Sistem ve Düzeni okuma eğitimi demektir!

ara.jpg (366 bytes)

 

DOĞA KANUNLARI,

SİSTEMİN İŞLEYİŞ MEKANİZMASIDIR!

“Doğa kanunları” değil “Sistem kanunları” vardır.

Gerçek de “doğa kanunları “diye adlandırılan “Sistem’in işleyiş mekanizması”dır!.

Buna siz “Doğa Kanunu” veya ”Sistem Kanunu” adını verirsiniz.

ara.jpg (366 bytes)

 

DOĞA KANUN LARI

EVRENSEL SİSTEM VE DÜZENİN

YALNIZCA FARKEDEBİLDİĞİMİZ KADARIDIR!

“İslâm”, evrensel (gerçek anlamıyla) bir sistemdir ki; “doğa kanunları” denilen tüm kanunlar dahi bu sistemin bir parçasıdır!

ara.jpg (366 bytes) 

Kurân, “Evrensel bir Sistem Ve Düzen olan İSLAM DİNİ”ni anlatır!

Allah, kâinatı bir sistem ve düzen içinde yaratmıştır.

Bu sistem ve düzenin parçası olarak da yer yer kaoslar mevcuttur!

“İnnel dine İnnallahe islam”

“Allah indinde din, İslâm’dır! “

 Hükmü zaman kaydıyla sınırlanmaksızın; dünya, güneş, galaksi varolmadan evvelki devrelerden çok daha öncelerinden başlayarak dünya güneş ve galaksinin belki de yok olacağı zamanların çok çok ötesine gider bir zaman boyutlarını kapsar biçimde Allah indindeki Sistem ve Düzen’i vurgular!

Allah’ın yaratmış olduğu Evrensel Sistem ve Düzeninin adıdır, İSLAM DİNİ!

Bizim “Doğa Yasaları” adını verdiğimiz yasalar da bu Sistem ve Düzen’in anlayabildiğimiz farkedebildiğimiz kadarıdır!

ara.jpg (366 bytes)

 

DOĞA KANUNU

MUTLAK KANUN KOYUCUNUN (SİSTEM OLUŞTURUCUNUN)

DİLEDİĞİ BİÇİMDE HÜKMÜNÜ İCRA EDER!

"Doğa kanunu" da diyebileceğin Sistem, 0 mutlak kanun koyucunun, sistem oluşturucunun dilediği bir biçimde hükmünü icra eder.

ara.jpg (366 bytes)

 

DOĞA VE İNSAN BÜTÜNDÜR!

Bu toplumdan yayılan düşünce dalgaları, kara bulutlardaki yıldırımların oluşmasına yol açan dalgaları üreterek; paratonerlik yapıyorlar demektir yeryüzünde!. Doğa ve insan bütündür; sürekli birbirini etkilemektedir!

Dolu inerken, iyi-kötü ayırımı yapmaz tüm bölgeye yağar!.

ara.jpg (366 bytes)

 

DOĞAYI HİKMETLE DEĞERLENDİREBİLİRSİN!

Doğayı duygularında değil, hikmetle değerlendirebilirsin. Öyle ise, hikmet sahibi ol!.

ara.jpg (366 bytes)

 

KİM DOĞA KANUNLARINI DİKKATE ALMAZ

VE DEĞERLENDİRMEZSE SONUÇTA

PİŞMANLIK İÇİNDE BU DAVRANIŞININ SONUCUNA KATLANIR!

İnsanların çoğu ile; "Din"in kelimelerinde, dış anlamlarında, mecâzında kalmış din adamlarının hepsi "tanrı"ya inanır, onu savunur ve onun adına insanları yönetmeye kalkar! Akıl-izan sahipleri de böyle bir şeyin olamayacağını idrâk ettikleri için tanrıya inanmazlar ve din adamlarına da kulaklarını tıkarlar!

"ALLAH" kavramına dayalı "Din" anlayışı ise, bütün tasavvuf ehli ve evliyâ tarafından paylaşılan bir gerçektir! Ne yazık ki, insanların pek azı bu gerçeği farketmiştir!

Bu gerçeği açıklayan Kur`ân-ı Kerîm’e göre, "Allah", evreni ve varolarak algılanan her şeyi, kendi ilminde, kendi kudretiyle ve kendi güzel isimlerinin özellikleriyle yaratmıştır.

Bu sebepledir ki, doğa kanunları ve evrensel düzen dediğimiz şey, gerçekte ALLAH DÜZEN ve SİSTEMİ`nden başka birşey değildir! Bu gerçek nedeniyle de, insan ötesinde bir tanrıya tapınmak yerine; ÖZÜNDEKİ "ALLAH"ı farketmek ve ötesindekine değil, özündekine yönelmek zorundadır!

ara.jpg (366 bytes)

“Doğa kanunları” denilen farkettiğimiz; ya da farkedemediğimiz tüm kanunlar ve prensipler, gerçekte “Allah düzeni ve sistemi”dir; kim bunları değerlendirmezse veya dikkate almazsa sonuçta pişmanlık içinde bu davranışının neticesine katlanır!

ara.jpg (366 bytes)

"İslâm Dini, zamanüstü evrensel sistem ve düzendir Allah indindeki”

Bütün Nebiler bu zamanüstü evrensel sistem ve düzeni, kendi toplumlarına, anlayabilecekleri değişik şekillerde açıklamışlar; bundan da çeşitli kavim veya Nebiler adına göre değişik dinler varmış zannı doğmuştur!

"Sünnetullah" denilen “zamanüstü evrensel sistem ve düzen”, asla yenilenmez ve değişmez! Dünya varolmadan ne ise, bugün de odur; kıyâmetten sonra da aynıdır! Biz bunun, algılayabildiğimiz kadarına "doğa kanunu" da deriz!

yazdir

 

www.allahvesistemi.org