KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

DÜŞÜNCE

 • Meleki boyutun sizde yansıması...

 • Evreni var eden Mutlak Varlığın ilmi ile algılananları değerlendirme...

 • Evrensel bakış açısına sahip olma...

 • İsimlerle, lâkap ve ünvanlarla uğraşmayıp; “kavram” ve “işlev”i değerlendirme...

 • Birimsellik duygu ve değer yargılarından arınmak suretiyle olabildiğince Allah’ın esmâsı’nın özelliklerini cem edip, o gözle âlemleri ve içindekileri değerlendirme...

 • Belirli bir mânâyı hâvi olan kitlelerin yaydığı radyasyonların beyne ulaştığı zaman, kendi anlamı türünden bir çalışma tarzını beyinde meydana getirmesi sonucu beyinde oluşturduğu mânânın neticesi...

 • Beynin fiili...

 • Beyinde belli hücre grupları arasında bir titreşim ve belli bir elektrik akışı oluşturan beynin fiili...

 • Davranışlara istikamet veren beyin fiili...

 • Yaydan fırlamış ok gibi, sahibine, attığı okun sonucunu yaşamaktan başka bir şey bırakmayan beyin fiili...

 • Beyin kapasitenizin kuvveti kadarıyla dünya üzerinde yayınladığınız kendinize özgü bilinciniz ve değerleriniz...

 • "Allah" isimleriyle işaret edilen kavramların beynimizdeki bir terkibi(genetik+kozmik etkiler -yani meleki tesirler- sonucunda oluşan bir terkib)...

 • Kişinin sonucundan mesul olduğu fiili...

 • Seni gerçekten saptıran şey veya iman esaslarına göre yaşamana vesile olan değerlendirme...

 • Tesirini en yüksek düzeyde, misliyle sizde oluşturan, sonra da çok çok daha düşük düzeylerde karşınızdakinde oluşturan değerlendirmeleriniz...

 • İnsana yakışan en güzel davranış

 

 
 • DÜŞÜNSEL BOYUT(Melekî boyut-"Madde" sınırlarının ötesindeki boyutsal derinlik)

 • Düşünme, melekî boyuta dair bir olaydır

 • Düşünsel boyut, ebedidir...

 • Düşünce boyutu, ışık hızından hızlıdır.

 • Düşünce boyutunda "Zaman" kavramı yoktur.

 • İNSANIN DÜŞÜNSEL BOYUTLA(Melekî boyutla) İLİŞKİSİ

 • Düşünce boyutunda yaşayan varlık, "İnsan"dır!
  İnsanın düşünsel yanı...

 • Düşündüğünüz herşey, melekî boyutun sizde yansımasıdır.

 • Düşünebilen en küçük nesne...

 • DÜŞÜNCE YAPISI(İstidat)

 • DÜŞÜNCE YAPISININ  PROGRAMLANIŞI

 • DÜŞÜNCE YAPISINI PROGRAMLAYAN AÇILIMLAR

 • DÜŞÜNCE DÜNYASINI OLUŞTURAN ETKİLER

 • Beynin çalışan bölümleri farklı olduğu için her insanda düşünüş şekli de farklıdır.

 • İnsanlarda farklı düşünce yapıları nasıl oluşuyor?

 • DÜŞÜNME MELEKESİ(Düşünce gücü ve kapasitesi)

 • Her düşünce, "Allah" İsmiyle işaret edilen kavramların beynimizdeki bir terkibidir.

 • Düşünce, beynin fiilidir!

 • Beyinde oluşan mânâyı "Düşünce" şeklinde müşahede ederiz.

 • Her düşünce beyinde belli hücre grupları arasında bir titreşim ve elektrik akışı oluşturmaktadır.

 • İnsan, sonsuzu düşünmeye yönelik bir kapasiteyle yaratılmıştır.

 • Düşünürken zamansızlığı yaşıyorsun...

 • Tüm düşüncelerinizi beyin kapasitenizin kuvveti kadarıyla Dünya üzerinde
  yayınlıyorsunuz...

 • Düşünce gücü ve kapasitesi ne zaman ve nasıl oluşur?

 • "Düşünme melekesi" nasıl gelişir?

 • Düşünme kapasitesi nasıl artar?

 • Düşünen insan noktasına ulaşmak için...

 • DÜŞÜNSEL BOYUTUN ÖZELLİKLERİ  (“SEMÂNIN KRALLIĞI”)

 • Düşünsel yaşama boyut atlatan "Pineal Gland"

 • SOYUT DÜŞÜNEBİLME YETENEĞİ(Evrensel düşünebilme kapasitesi)

 • "İÇ DÜŞÜNCE"("Niyet")

 • Davranışlar, düşünceler istikametinde mikrodalga bedende yerini alır.

 • "SİSTEMLİ DÜŞÜNCE"

 • "Sistem"li düşünceye yönelen, "Akıl"dır!

 • Amaç, düşünebildiğin kadar görebilmektir.

 • "Sistemli düşünce"de çelişki yoktur. Düşünce sisteminizi "Allah" İsminin işaret ettiği mânâya dayalı oluşturmadan çelişkilerden kurtulamazsınız.

 • İnsan, "Sistemli düşünce" sonucu çelişkilerinin bittiği nisbette dinginleşir.

 • Her an düşünerek yaşam...

 • Allah gibi düşünmek

 • "Allah gibi düşünmek", Allah ahlâkıyla ahlâklanmaktır.

 • Allah gibi düşünen, "Sâfiye Nefs" noktasında kendini tanıyabilendir.

 • Allah gibi düşünme, Evreni var eden Mutlak Varlığın ilmi ile algılananları değerlendirmektir.

 • Allah gibi düşünebilmenin eşiği, "Evrensel düşünebilmek"tir.

 • "Allah gibi düşünmek", birimsellik duygu ve değer yargılarından arınarak "Allah gibi" değerlendirmektir.

 • İnsanca düşünce, kozalıların ilkel yaşantılarından başka birşey değildir.

 • Tüm yanlışların temelinde yatan, "Tanrı" kavramına dayalı düşüncedir.

 • "İnsan gibi düşünen Tanrı" sanısından, "Allah gibi düşünen insan" anlayışına...

 • DÜŞÜNCE AKIMLARI(Yollar)

 • DÜŞÜNSEL BOYUT SINIRLAMALARI(Düşünsel perdeler)

 • Nur perdelerinin meydana getirdiği düşünceler

 • Düşünemeyen insanlar "İsim"lere takılır; "İsim" ile işaret olunan “Kavram”lar onlar için çok bir şey ifade etmez!

 • "İsim" perdesi kalkmayan sağlıklı düşünemez.

 • Düşünce ufkumuzu madde sınırlarının ötesinde boyutsal derinliğe ulaştırabilmek...

 • İKİLİ DÜŞÜNCE SİSTEMİ(Algılama yanılgısı-Allah'ı bir Tanrı gibi düşünme-"Bir Tanrı var bir de ben varım”!! düşüncesi-"Vehim kuvvesi-Düşünce sisteminde vehim kuvvesinin tesiri-"Şirk"-"ŞEYTÂNİ DÜŞÜNCE")

 • Düşünce sisteminde vehmin tesirinden kurtulmak

 • "Şeytâni düşünce"ye yol açan, "keşke" kelimesidir.

 • Düşünceleriniz, tesirini en yüksek düzeyde misliyle kendinizde oluşturur.

 • Toplumlardan çıkan düşünce dalgaları, yeryüzünde paratonerlik yaparlar.

 • Düşünmeyi sağlayan ana materyal...

 • Düşünce, yaydan fırlamış ok gibidir.

 • Düşüncenin mekaniği...

 • DÜŞÜNCE YOLCULARI

 • Düşünce yolcuları, basiretleriyle tesbit ederler ki....

 • "DÜŞÜNÜR"

 • Evrensel düşünceye açılma kapasitesine sahip olanlar...

 • "Düşünür" ile diğer insanlar arasındaki fark...

 • SOMUT DÜŞÜNMEK

 • "Beş duyuya bağımlı düşünce sistemi"

 • Düşünce sistemimiz göz aracına tâbi olduğu için özgür düşünemiyor; perdeli yaşıyoruz...

 • Gerçekten saptıran şey, düşüncendedir!

 • Düşüncenin yanlışlığı, o konuda iman esaslarına ters düşülmesi dolayısıyladır

 • Açıklasanız da, içinizde de kalsa, düşüncelerinizden mesulsunuz...

 • Kişi, kötü düşünceye devam ettirdiği andan itibaren beyin kendisini o konuda kitlemeye başlar.

 • Düşünülmemesi gerekeni düşünen, bunun karşılığını alır.

 • Düşüncenin sonucu... Soru sormak!

 • Özgür düşünce

 • Özgür düşünce, önyargısız ve şartlanmaların tesiri altında kalmayan düşüncedir.

 • SAHİPLİK DÜŞÜNCESİ

 • ZAYIF DÜŞÜNCE

 • Zayıf düşüncenin kalkanı... "Herkes"!

 • DÜŞÜNSEL SORUN

 • Düşünsel sorunun sebebi...

 • Çözülemeyen düşünsel sorun

 • DÜŞÜNSEL DEDİKODU

 • Düşünsel dedikodudan arınmak için..

 • Hastalıklı düşünce(Kalpteki hastalık)

 • Hastalıklı düşünce sahipleri(Anlayışsız topluluk-Anlayışsız olmaları dolayısıyla Allah’ın bilinçlerini (ters) döndürdüğü kişiler...-Her yıl bir veya iki kere denendiği halde (Hâlâ) tövbe etmeyen-ibret de almayanlar…

 • “Hakikat” bilgisini inkâr edenler olarak ölenler...)

 • Düşünsel pislik

 • Düşünü kanseri

 • Düşünsel azab

 • Düşünsel arınma

 • Düşünsel kişiliğinden arınmadan "Allah gibi" düşünemez; "Sistem" ve içindekileri değerlendiremezsin.
  İnsan yakışan en güzel davranış... Düşünmek!

 • "Öz"ünden üretebilmek için tek şart... Düşünmeyi öğrenmek!

 • Düşünmeyenin ahlâkı olur mu?

 

 Word olarak yükle

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 

 

 KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org