KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“EHL-İ”

 • Kuvve

 • Yakın

 • Aile

 • Uyanlar

 • Yandaş

 • Kendi gibiler

 • Halk

 • Hane halkı

 • Topluluk

 • Kuşaklar

 
     
 

 

ALLAH EHLİ

 • Ehlullah

 

 EHLİ BEYT

 • Hane halkı

 • Kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlar

 
     
 

 

"TAKVA"NIN VE "MAĞFİRET"İN EHLİ->ALLAH!

 • Dilediğinde korunmayı izhar eder

 • Dilediğinde mağfiretini oluşturur

 
 • Allah dilemedikçe onlar zikredemezler (hatırlayıp değerlendiremezler)... O, takvanın ehlidir (dilediğinde korunmayı izhar eder) ve mağfiretin ehlidir (dilediğinde mağfiretini oluşturur).(Müddesir/56)

 • SEMÂ VE ARZ EHLİ

 • Semâ ve Arz ehli arasında "MAHMUD" (Değerlendirilen-Hz.Rasûlullah-Muhammed Mustafa Aleyhisselâm)

 • Bİ-EHLİ(Rasûl ailesi)

 • TEVHİD EHLİ(Beyt'in Rabbine kulluk edenler)

 • HAKİKAT EHLİ(Necm-yıldız(“Ashabım gökteki yıldıza benzer; hangisine uyarsanız hakikate erdirir... hadisi)

 •  İMAN EHLİ{Varlığını Esmâsıyla yaratan Allah'a ve Rasûlüne inanan ve sonra da bunda şüpheye düşmeyen-Allah yolunda varlığıyla ve nefsiyle(Canıyla) savaş veren-Hakikati yaşamıyla tasdik eden(Sâdık)}

 • TAHKİK EHLİ(Derinlikli düşünen-Ulül Elbâb-İlimde rasih olan)

 •  YAKÎN EHLİ(Mukarrebûn-Kurb ehli(Kurbiyet ehli)-Tecelli-i sıfat nasiplileri-İhsan sahibi {Allah'a görüyormuşçasına yönelen)

 • A’RAF EHLİ

 • EHLİ KİTAP (Kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlar)

 • EHLÜL İNCİL(İncil'e uyanlar-Kitap Ehli)

 • RESS EHLİ(Örülmemiş kuyu ehli)

 • EHLİ MEDYEN(Medyen halkı)

 • EHLÜL MEDİYNETİ(Şehir halkı)

 • CENNET EHLİ(Yaptıklarının güzelleri geçerli kılınan; kötülüklerinden vazgeçilen-Sıdkın karşılığı vaadedilmiş olan-İhsan ehli-Muhsin-Müşahede eden-Kurtuluşa erenlerin ta kendileri-Sonsuza dek Cennet ehli)

 • TAKVA EHLİ(Korunanlar-"Muttakî"-Takva üzere olanlar-Korunmanın getirisi, nurânî kuvve sahipleri)

 • MAĞFİRET EHLİ(Dilediğinde mağfiretini oluşturdukları)

 • CEHENNEM EHLİ{Ehli Nâr-Şuurları gecenin zifiri karanlığına bürünmüş gibi olanlar-Allah'ın, yaptıklarının sonucunu yaşatmasından koruyacak (hiçbir kuvveleri) olmayanlar-Yaptıklarıyla kötülük kazanmış olanlar-Sonsuza dek yanma ehli-Nâr(Ateş-radyasyon ortamı) ehli-Dev alevli ateş ehli-Sonuçta yanmaya mahkûm olan-Kötülük kazanan (elleriyle yaptıklarından dolayı) ve de o hatası kendisini kuşatan (hakikatı göremez hâle gelen)

 • ŞİRK EHLİ(Ateşe dâvet eden-Temiz olmayan-Suçlu-Zâlim)

 • KÜFÜR VE NİFAK EHLİ(Zâlimler topluluğu)

 • FİRAVUN EHLİ(Firavun'un ailesi)

 

 
 

 

 

SALÂT(Namaz)

Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"

 

 

"EHL-İ BEYT"TE NAMAZ

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org