.

 

 

AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

Av.Asuman Bayrakcı

 

 

“EL” ve "PARMAK"

 • İlim(Data) ve Kudret(Enerji)

 • “Allah” ismiyle işaret olunanın, “Rahmaniyeti ve Rahîmiyeti”nin  sonucu olan İlim ve enerji(Data ve Kudret)

 • “Esmâ mertebesi”ni -Stringler boyutunu oluşturan İlim ve Kudret

 • Evrende tüm varlıklarda kudret yollu ve düşünsel kavramlarında ilim yollu tasarruf…

 • "ALLAH'IN İKİ ELİ" (İlim ve Kudret-Data ve Enerji-Tüm yaradılmış üzerindeki Mutlak Kudret ve İlim yollu tasarruf)

 • Tüm Evren içre evrenler ve içindekiler(Birbirlerince algılananlar), "Allah İsmiyle işaret olunanın iki eli"(İlim ve Kudret) ile meydana gelmiştir

 • "TUTAN EL”İNİN HAKİKAT NOKTASI, "Allah"tır!

 • "Allah'ın iki eli" de açıktır(Yayılmıştır)...Dilediği gibi infak eder!

 • ALLAH'IN İKİ PARMAĞI

 • Müminin kalbi, "Allah'ın iki parmağı" arasındadır

 • Kulun rızkı, her an "Allah Eli"yle kendisine ulaşmaktadır.

 • "RAHMAN'IN İKİ ELİ"

 • "EL"İN “YOKLUK DENİZİ”NE GİRMESİ (Varlığında açığa çıkan İlim ve Enerjinin (güç ve kuvvetin) bağımsız, bireysel, kendine özgü bir varlığı -vücudu olmadığını fark etme)

 • “El" ile Onda tasarruf eden "Beyin"i, birbirinden ayıramazsın( “Allah” ismiyle işaret edilen ile Muhammed’i de birbirinden ayıramazsın... Zât ile “gayrı” adını verdiğini birbirinden ayıramazsın.)

 • Elleriniz, yalnızca beyninizin aracıdır(Yaşadıklarınızın tümü, beyninizdeki –aynıyla ruha da kaydı giren- veri tabanınızın sizden açığa çıkışıdır.)

 • "İKİ EL”İN TAKDİM ETTİĞİ

 • “İki El"i ile hazırlayıp önceden gönderdiği şeyleri unutandan(Rabbinin delilleri (Rabbanî özellikleri) hatırlatıldığı hâlde, onlardan yüz çevirenden) daha zâlim kim olabilir?

 • "İKİ EL”İ HELÂK OLAN (İlmi ve mevcud gücü alevli ateşe maruz kalmasını-helâk olmasını önleyemeyen)

 • “İKİ EL”İ KURUMAK (Zenginliği ve kazandığı kendisine fayda vermemek-Alevli bir ateşe mâruz kalmak)

 • PARMAK İZİ (Her beynin, kendi özel şifresi)

Word olarak yükle