KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

"ALLAH İSİMLERİ"

 • "ESMÂULLAH"

 • "ESMÂ'ÜL HÜSNÂ"

 

 • “ESMÂULLAH”->"ULÛHİYET"İ ANLATAN AÇILIM{Esmâ'ül Hüsna-Allah İsimleri(Bizim boyut ve programımıza göre açıklanan "Allah İsimleri")-İlâhi İsimler-Mânâların İsimleri-Evrensel boyutların tümünü "yok"tan, "zıll-gölge" vücud olarak (hologramik) "var" kılan özellikler tekilliği}

 • ESMÂ MERTEBESİ->"CENNET" YAŞAM BOYUTU{İnsana hakikatini hatırlaması için bildirilen İsim özellikleri(99 ile sınırlanmayan)-İnsana "Hatırlatıcı"nın hatırlattığı Hakikati-"Cennet" diye tanımlanan yaşam boyutu}

 • "EL ESMÂ"("Allah sistem ve düzeni = Sünnetullah"ta açığa çıkan "Allah İsimleri")

 • "EL ESMÂ'ÜL HÜSNÂ"NIN AÇILIMI->KUR'ÂN-I KERİM"

 • “HAKİKAT”İ HATIRLATICI->KURÂN-I KERİM{("Zikir=insana hakikatini hatırlatıcı")-Tümüyle "Ulûhiyet"i anlatan "El Esmâ ül Hüsnâ"nın açılımı}

 • “HATIRLATICI”YI(“ZİKİR”i-Allah için yaratılmış olma gerçeği) OKUYANLAR(İlkâ edenler)->{Allah Rasûlleri-Esmâ kuvveleri-“Mele-i Âlâ”-Alûn melekler- "Hatırlatıcı"yı şuurda açığa çıkaran kuvveler-Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek(Hatırlatmak) için görev ifa edenler}

 • HATIRLATMA(Hakk`ın, kişinin özünden gelen meleki yoldan zuhuru; yani, tenezzülüyle varlıkta tasarrufu-Meleklerin tenezzülü-"OKU"MAK)

 • Hatırlatıcı, şuur sahibi yahut uyanık olarak dinleyen kimse içindir!(Kaf/37)

 • İNSANIN HATIRLAMASI İSTENİLEN->"Esmâe külleha" ("Allah sistem ve düzeni = Sünnetullah"ta açığa çıkan "EL ESMÂ" -“Var"lığını meydana getiren, "bildirilen isimlerin özelliklerinin tamamı"!)

 • "HATIRLATICI"NIN ŞUURDA AÇIĞA ÇIKIŞI

 • "Mele-i Alâ", özür(kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere "Hatırlatıcı"yı şuurda açığa çıkarır.

 • Hatırlatma("Oku"ma-Meleklerin tenezzülü) sırasında "Sistem"e dair gerçekler kişinin beyninde açığa çıkar.(Görenin veri tabanına GÖRE sûretlenmiş olarak)

 • MÜSEMMÂ(Her "İsim"in işaret ettiği mânâ)

 • GÖLGE VARLIK("Zıll Vücud")

 • ESMÂ BİLEŞİM FORMÜLLERİ(Rasûller tarafından bildirilen İsimler)

 • ESMÂLARIN SAYISI(Sonsuz!)

 

 
 
 

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org