KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

       KULUMUZ EYYÛB'U DE HATIRLA(Zikret)

HANİ, RABBİNE (HAKİKAT"İNE) YÖNELDİ VE SESLENDİ;

 • İNSANIN RABBİ->İNSANIN HAKİKATİ->“EL ESM”(Allah isimleri)

 • RABBİNE YÖNELMEK->HAKİKİ FAİLE YÖNELİŞ{Esmâ Mertbesine yönelmek-İstikbali KIBLE}

 • RABBİNE SESLENMEK(Dua etmek-İstemek)

 • YÖNELİP İSTEYENE İCÂBET EDERİM! {Kullarım sana BEN'den sorarlarsa, şüphesiz ki ben Kariyb'im (anlayış sınırı kadar yakın!) ("Şahdamarından yakınım" âyetini hatırlayalım)... Yönelip isteyene (dua) icabet ederim. O hâlde onlar da bana icabet etsinler ve bana iman etsinler ki olgunluklarını yaşasınlar.(Bakara/186)}

 • O, "ERHAMURRAHİYMN"DİR!

 • Koruyucu olma itibarıyla Allah en hayırlıdır! O, Erhamur Rahıymiyn'dir."(Yusuf/64)

 

 

"MUHAKKAK Kİ ŞEYTAN BANA BİTKİNLİK VE AZAP YAŞATTI..."

"GERÇEKTEN HASTALIK BENİ YIPRATTI
VE SEN ERHAMURRAHİYMNSİN..."

Rabbehu enniy messeniyeş şeytanu Bi nusbin ve azâb...

Rabbehu enniy messeniyeddurru ve ente Erhamur Rahımiyn...

 

 
 • ŞEYTAN(Beden olma fikri)

 • ALLAH HZ.EYYÛB'E VAHYETTİ

 • Doğrusu biz Nuh’a ve Ondan sonraki Nebîlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik...  İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Ya’kub’a, Esbat’a (torunlara), İsa’ya, Eyyub’e, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik... Ve Davud’a Zebur’u verdik.(Nisâ/163)

 

 AYAĞINI YERE VUR!

İŞTE YIKANIP, İÇECEĞİN SERİNLETİCİ SU!

 
 • HAKİKATİNDEN KAYNAKLANAN KUVVE->HAKİKAT İLMİ(Yıkanıp içeceğin serinletici su)

 

 

BİZ DE ONA İCÂBET ETTİK VE HASTALIĞINDAN KURTARDIK

AYRICA BİR HATIRLATMA OLARAK, EHLİNİ VE MİSLİNİ DE VERDİK

 

 
 • Hani Rabbine: "Gerçekten hastalık beni yıprattı ve sen Erhamur Rahıymiynsin" diye nida etti. Biz de Ona icabet ettik ve hastalığından kurtardık... Ayrıca ona, indîmizden bir rahmet ve abidler (yakîn gelene kadar gerekli çalışmaları yapanlar) için hatırlatma olarak, ehlini ve onlarla beraber onların mislini de verdik.(Enbiyâ/83-84)} 

 • Muhakkak ki bu tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir! Ben, sizin Rabbinizim! O hâlde bana kulluğunuzun bilincine erin! (Enbiyâ/92)}

 • Kulumuz Eyyub'u da zikret (hatırla)... Hani Rabbine: "Muhakkak ki şeytan (beden olma fikri) bana bitkinlik ve azap yaşattı" diye nida etti. "Ayağını (hakikatinden kaynaklanan kuvveyle) yere vur! İşte yıkanıp, içeceğin serinletici su (hakikatin ilmi)!" (dedik). Ona, bizden bir rahmet ve derin düşünebilen akıl sahipleri için hatırlatma olarak, ehlini ve onlarla birlikte onların mislini hibe ettik.

  "Eline bir demet al da onunla vur ki sözün yerine gelsin!" (Sâd/41-44)

 • EYYÛB  DE SABREDENLERDENDİ

 • Biz Onu sabırlı bulduk... Ne güzel kuldu! Muhakkak ki O, evvab (hakikatini sıkça yaşayan) idi.(Sâd/44)

 • ES SABUR..."Eğer Allah insanları zulümlerinden dolayı sorumlu tutup sonucunu hemen yaşatsaydı; (arz) üzerinde hiçbir DABBE (insan değil insan bedeni) bırakmazdı! Fakat onları hükmedilmiş bir vakte tehir ediyor... Ecelleri geldiği vakit de ne bir saat geri kalırlar, ne de öne geçebilirler" (16. Nahl: 61) Her yaratılmış olanın amacına uygun işlevini yapmasını bekleyip, o işlevini tamamladıktan sonra sonuçlarını yaşatan. Zâlimin zulmüne müsaade etmesi, yani Sabur özelliğini açığa çıkarması, hem zâlim hem mazlum yönünden yaşanacak işlevin tam hakkıyla yaşanması ve daha sonra da sonuçlarının oluşması içindir. Belânın büyüğünün açığa çıkması, zulmün büyüğünün oluşmasını gerektirir!

       

HZ.EYYÛB ALEYHİSSELÂM

 • Nebî

 • Sabreden Kul

 • Hakikatini sıkça yaşayan(Evvab)

 • “Hakikat”ine rucû eden kul

 • Sâlih Kul

 • Âbid (yakîn gelene kadar gerekli çalışmaları yapan)

 • Muhsin

 

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?(81/26)

 
 
 

KULUMUZ EYYÛB'U DE HATIRLA(Zikret)

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org