KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

EZAN

("ALLAH" ZİKRİ ÇAĞRISI)

 • Allah ve Rasûlünden insanlara çağrı

 • “Hakikat”e tam dâvet

 • “Müminin Mi’râcı salâ”ya dâvet

 • “Bilgi Kitab’ını tebliğ eden Allah Rasûlü’nün dâvet ettiği “Salât” a icabet uyarısı

 • Duyuru(Haccı Ekber Günü)

 • Çağrı

 • “Oku”maya davet edilme

 • "Tanrı” ve tanrılık kavramı mevcut değildir" temeline dayalı olarak, “insan”lara yol gösterme

 • “BİZ SİZE MİSÂLLERLE ANLATTIK!”

 • HACCI EKBER GÜNÜ(Allah ve Rasûlünden insanlara çağrı)

 • "TAM DÂVET"İN RABBI->ALLAH!

 • GÜNDE BEŞ DEFA, “KİTAB”I “OKU”MAYA DÂVET...

 • “EZANI SESLENDİREN”("Hakikat"e Tam Dâvet eden-Uyaran-“Bilgi Kitab’ını tebliğ eden Allah Rasûlü)

 • MÜEZZİN(Günde beş ayrı zamanda, “Salât”la yaşanan“Mi’râc”a dâvet eden)

 • “EZANI SESLENDİREN”İ DUYMAK(Algılamak)->(“Bilgi Kitab’ını tebliğ eden Allah Rasûlü’nü “Müminin mi’râcı olan salâ”ya dâvet ettiğini algılayabilmek)

 • "EZAN"A İCÂBET ETMEK

 • Ezana icâbet etmeyenler neler kaybetmekte?

Word olarak yükle

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org