KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

KULUNU ASILSIZ DİN ANLAYIŞINDAN KURTARAN,

ALLAH'TIR!

(Allah, en hayırlı Fâtih'tir!)

 

 • "FÂTİH"(Asılsız din anlayışından kurtaran)

 • Gaybın (algılayamadıklarınızın) anahtarları (bilgisi) "HÛ"nun indîndedir! (Hiç kimse) bilmez onları, ancak "HÛ"!(En'âm/59)

 • "FETİH"(Gerçeğe yönelme kapılarının açılması-"Mi'râc-Açıklık-Zafer)

 • "FETH-İ MUBİYN"(Apaçık açıklık-Hakikati müşahede-Şuur bakışı)

 • Rabbimiz, bizimle toplumumuzun arasını Hak üzere birleştir... Sen en hayırlı Fatih'sin!"(A'râf/89)

 

 

 • ALLAH (hakikatinizin elvermesinden doğan) İZNİYLE CENNETE VE MAĞFİRETE DÂVET EDER

 • "SELAM YURDU"NA(Sonsuz gelecek yaşama-"Cennet" yaşam boyutuna) ÇAĞIRIR...

 • (Kuluna inzâl ettiği) "SÜNNETULLAH BİLGİSİ"(“Kitap”) İLE  şiddetli bir sıkıntıya karşı UYARIR VE İMAN EDENLERİ MÜJDELER

 
 • Allah (hakikatin) işaretlerini insanlar için apaçık beyan eder ki, (bu gerçekler) hatırlansın.(Bakara/221)

 • MAĞFİRET{Hakikatindeki Esmâ inancı getirisi olan bağışlanma}

 • Allah, Selâm Yurduna (Sonsuz gelecek yurduna-Bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutuna) çağırır (ve dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder.)

 • HAMD o Allah'a mahsustur ki, kuluna Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsini (KİTAP), kendisinde hiçbir tutarsızlık olmaksızın inzâl etti. Dosdoğru (bir Kitap'tır) da... O'nun ledünnünden, şiddetli bir sıkıntıya karşı uyarsın ve imanın gereği çalışmalar yapan iman edenlere, kendileri için güzel bir karşılık olduğunu müjdelesin. Ki (bu iman edenler) onun içinde sonsuza dek kalacaklardır.(Kehf/1-3)

 • Andolsun ki size Rasûl geldi içinizden, Aziyz'dir; sizin sıkıntıya uğramanız O'na ağır gelir... Size haristir! İmanlılara (hakikatine iman edene) Rauf (şefkatli) ve Rahıym’dir (hakikatlerindeki kemâlâtlarını yaşatıcıdır). Eğer yüz çevirirler ise de ki: "Allah bana yeter! Tanrı yoktur sadece 'HÛ'! O'na tevekkül ettim... Arş-ı Aziym'in Rabbi 'HÛ'dur!"(Tevbe/128-129)

 • RABBİNİZDEN İNZAL OLUNANA TÂBİ OLUN... RABBİNİZİN DÛNUNDAKİ VELİLERE(dışsal {rabbanî hakikatinizden ayrı düşürecek bilgi verenler} veya içsel {nefsanî-şehevî}) TÂBİ OLMAYIN...

 • Sana inzâl edilen bu Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi (Kitap), Onunla, (iman etmeyenleri) uyarman ve iman edenlere (neye-nasıl iman edip, neleri yapmaları konusunda) öğüt vermen içindir... Artık içinde, bundan dolayı bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size inzâl olunana tâbi olun... Rabbinizin dûnunda velîlere (dışsal {rabbanî hakikatinizden ayrı düşürecek bilgi verenler} veya içsel {nefsanî-şehevî}) tâbi olmayın... Bunu ne kadar az hatırlayıp, üzerinde derin düşünmüyorsunuz! Nice şehirlerdeki toplulukları helâk ettik; gece veya gündüz uykusu içindeyken, azabımız onlara geldi!(A’raf/2-4)

"Mİ'RÂC"IN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN AŞAMA

ALLAH'IN YARDIMI

 • Nasrullah(Allah Nusreti)

 • Gerçeğe yönelme kapılarının açılması

 • "Salât"ı yaşamak

 • "El Fetih"

 

 

“MİR’ÂC”IN KAPISI->"FÂTİHA"

“Mİ'RÂC"IN KAPISINI AÇAN->“SALÂT”(Namaz)!

`NAMAZ`IN "Mİ'RÂC" OLUŞU-> Kişinin Allah’a vuslatı

 

 

YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->

SİZİN DİN (anlayışınız) SİZE, BENİM DİN(anlayışım) BANADIR!

"Ey hakikat bilgisini inkâr edenler!"

"Sizin tapındığınıza ben tapınmam!"

"Siz de benim ibadet ettiğime abidler (ibadet eden kullar) değilsiniz."

"Sizin tapındıklarınıza ben abid (ibadet eden kul) değilim."

"Siz de benim kulluk ettiğime abidler (kullar) değilsiniz."

"Sizin din (anlayışınız) size, benim din (anlayışım) banadır!"(Kâfirun/1-6)

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 
 
 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 Word olarak yükle

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org