AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

Av.Asuman Bayrakcı

 

FERÂSET

  • Sezginin ötesi...

  • Kapsamlı ileri görüşlülük...

  • Kişinin karşısındakinin yapısal özelliklerini hemen derhal fark edebilmesi, idrak edebilmesi hâli...

  • "Sistem"i "Oku"yabilme hassası...

  • Varlığını meydana getiren “rabbani kudret + bilinç...

  • Yöneldiği varlığın bâtınına nüfuz ederek onun yapısını, özelliklerini, varoluş gaye ve hikmetini sezme hassası...

 

FERÂSET SAHİBİ

(Görünüşten, içyüzünü farkeden)

FERÂSET, “SEZGİ”NİN ÖTESİNDEDİR

Ancak, akıl belli bir kemâle gelmişse, beş duyuya dayalı örnekleri alıp kendi bünyesinde değerlendirir ve buna dayalı bazı çalışmalar yapabilir... Bu arada altıncı, yedinci, sekizinci duyular durumunda olan sezgi veya sezginin ötesinde olan ferâset, veya ilham yolları ile gelen çeşitli bilgileri de bir potada eritip değerlendirir ve bunun çok üst neticelerini yaşar!..işte o zaman "akl-ı kül"e yaklaşmağa başlar.

ara.jpg (366 bytes)

“SİSTEM”, FERÂSETLE OKUNABİLİR

Sistem nasıl “OKU”nur..?

Varlığını meydana getiren “rabbani kudret + bilinçle”, yani basiretle, ferâsetle, nüfûziyetle, beş duyunun algıladığı boyut değerlendirilerek...

ara.jpg (366 bytes)

 

FERÂSETİN ÇOK BÜYÜK ÖLÇÜDE AÇILMASINA VESİLE OLAN

“İSİMLERİN MÂNÂLARI" İSTİKAMETİNDEKİ FETİHLER

Hazreti Rasûl aleyhisselâm, Cebrail'in "SIKMA"sına mâruz kaldığı zaman, daha önce de izah ettiğimiz yönüyle, "ALLAH"ın bazı "isimlerinin mânâları" istikametinde son derece önemli "FETİH"lere kavuştu.!.

Bu "isimlerin mânâlarının" kendisinde daha büyük kapasiteyle ortaya çıkması, O'nun basiretinin, ferâsetinin, nüfûziyetinin (yani yöneldiği varlığın bâtınına nüfuz ederek onun yapısını, özelliklerini, varoluş gaye ve hikmetini sezme hassası) çok büyük ölçüde gelişmesine vesile oldu...

Bu bir anda, şıp diye ortaya çıkan, veya çıkacak olan bir olay değildi...

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg