KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

FEYZ

  ·         Beyinde meydana gelen açılım...

  ·         Güçlü beynin yaydığı ya da yönlendirdiği dalgalarla kişinin beyninde yaptığı açılım...

  ·         Bir velinin beyninden çıkan güçlü dalgaların diğer beyni kendi frekansına programlayarak onda benzer açılımı oluşturması...

  ·         Telepatik bir olay

 

 

 

İLÂHİ NUR

("EL ESMÂ")

 • "Allah sistem ve düzeni = Sünnetullah"ta açığa çıkan "Allah İsimleri"

"İLÂHİYET"

 • "EL ESMÂ" MÂNÂLARININ("Allah isimleri"nin-"İlâhi Feyz"in) AÇIĞA ÇIKMASINDAKİ İŞLEV

   

 

“ÂLEMLERDEN GELEN FEYZ”

(“İLÂHİ NUR”-İLÂHİ FEYZ-“SEM”NIN FEYZİ)

 • “El Esmâ mânâlarının("Allah isimleri"nin) anlamlarının açığa çıkışı

 • İnsanın kuvvetine kuvvet katılması

   
 • “SEM”{Esmâ mertebesi-"Âlemler"-Âlemlerdeki tümel akıl boyutu-Üst bilinç boyutu-Melekî boyut-Meleki yapı-boyut itibariyle maddenin özü ve hakikati-Maddenin hakikati kuantsal boyut-"Uzay"-Gökler-“Göklerin Krallığı”-Gökyüzü değil; maddenin hakikati yani atom altı kuantsal boyuta doğru olan boyut-“Göze" hitâbeden yapı değil; evrendeki dalgasal boyut-Göktanrının huzuru değil; atomaltı boyutun değerleri-Korunmuş tavan-Algılaman dışında kalan boyut-"Âhiret"-Kabir Âlemi-"Berzah"-“Katlar” (İslâm terminolojisinde, çeşitli yüksekliklerdeki değişik özellikleri dolayısıyla)-Güneş Sistemindeki 7 Gezegenin yörüngeleri-Kişinin kendi ”Hakikat”i-Benlik bilinci-İdrak mertebeleri-Bilinç katları-"İnsanın bilinç boyutu"-"Bilinç boyutundaki oluşum, fikirler"-Düşünsel boyut(Yaşanılan mekân)-Aklı ile yaşayanın yaşam boyutu}

 • SEMÂLAR, "EL ESMÂ" MÂNÂLARININ AÇIĞA ÇIKMASI İÇİNDİR

 • SEM MELEKLERİ (Yeryüzü Melekleri”nin boyutsal olarak fevkindeki melekler-Mukarreb melekler-Refik-i A'lâ-"Mele`i A`lâ"-"Hazire`i Kuds"- "Melaike-i Ulül`Azm")

 • SEMÂLARIN DÜZENİ VE TEDBİRATI ("Allah isimleri"nin anlamının açığa çıkmasındaki işlev)

 • Semâların mülkü (onları kendi Esmâ'sı ile yoktan yaratan) Allah içindir...

 • Semâlardaki(Âlemlerdeki) algılanan ve algılanamayanların tümü, Allah'a kulluk hâlindedir!

 • Semâlardaki("Âlemler"deki) tedbiratı, "El Esmâ"sının açığa çıkış sûretleri olan her "İsim" ardındaki yoluyladır!

 • Semâ"da (gökte-bilinç boyutunda-melekî boyutta-maddenin hakikati kuantsal boyutta)hiç bir şey O'na gizli değildir!

 • Allah, semâlarda gizli ne varsa ortaya çıkarır(Gizlediğinizi ve açığa çıkardığınızı bilir) ...

 • Semâlar, "El Esmâ" mânâlarının açığa çıkması içindir... Allah'tan başka Tanrılar olsaydı, düzenini yitirirdi!

 • "SEMÂ"DAKİ ("Âlemler"deki) "ALLAH İSİMLERİ"NİN ANLAMLARININ AÇIĞA ÇIKMASINDAKİ İŞLEV->"İLÂHİYET"!

 • O’NA TEVBE EDİN Kİ, SEMÂNIN FEYZİNİ SİZE YOĞUN OLARAK İRSÂL ETSİN

 

“ÂLEMLERDEN GELEN FEYZ”İN

(“İLÂHİ NUR”UN)

İNSANLIĞA DAĞITILMASI

   
 • "FEYZ" VERMENİN SİSTEMİ

 • EVLİYANIN FEYZ VERMESİ {O kişinin güçlü verici beyin dalgalarını sizin beyninize yönlendirmesiyle, sizin beyninizde, o güne kadar açılmamış ek bir kapasitenin devreye girmesi ve o ana kadar anlamadığınız, fark etmediğiniz bir hususu kolaylıkla anlar hale gelmeniz}

 • GÜÇLÜ BEYNİN YAYDIĞI YA DA YÖNLENDİRDİĞİ DALGALARLA KİŞİNİN BEYNİNDE YAPTIĞI AÇILIM{Bir velinin beyninden çıkan güçlü dalgaların diğer beyni kendi frekansına programlayarak onda benzer açılımı oluşturması

 • “ÂLEMLERDEN GELEN FEYZ”İN (İlâhi Feyz) İNSANLIĞA DAĞITILMASI{Sadece kişi yetişmesiyle kayıt altına almamak gerekir. Dünya insanları arasında oluşan çeşitli akımlar, eğilimler hep bu "feyiz" kapsamına girer!.}

 • HER VELİ, BİR NEBİNİN FEYZ ALDIĞI AĞIRLIKLI BİR İSİMDEN-GETİRDİĞİ HAKİKATTEN FEYZ ALIR.

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

Word olarak yükle

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

www.allahvesistemi.org