kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

GÂFİL

  • Kozalı

  • Özünde bulamayan...

  • Ömrü, ismi tanrı edinerek tamam olan...

  • Duygularının ördüğü KOZAdan çıkamayan...

  • "Kozası" dışındaki gerçekten "gaflet" hâlinde yaşayan...

En kötü AVUNTU, ilmin dedikodusuyla avunup, onu yaşamına geçirmemektir!.

 ara.jpg (366 bytes)

Özünde bulamadıkça, gâfilsin!.

ara.jpg (366 bytes)

 

MELEKÛTUNDAN GÂFİL OLAN

“Melekûtundan” gâfil olan, “Allah” adıyla işaret edilenden hayli hayli gâfildir… Ömrü, ismi tanrı edinerek tamam olmaktadır!.

ara.jpg (366 bytes)

 

"GÂFİL"

KOZASI DIŞINDAKİ GERÇEKTEN GAFLET HÂLİNDE YAŞAR

Varolanların tüm varlıklarını borçlu oldukları, kendilerini meydana getiren; üzerlerinde görülen her şeyi yaratan yüce güç!.. Her an, O'nun üzerimizdeki etkisiyle hayatımızı devam ettiriyor, tüm fiillerimize, O'ndan gelenlerle yön verebiliyoruz!..

"HİDÂYET"in ne olduğunu da detaylı bir şekilde ve mekanizmasıyla izah etmiştik hatırlanacağı üzere... Şayet bu hidâyet, bu "kolaylaştırma" olmasaydı, iman ehli olmazdık.

Yani biz, kesinlikle bilelim ki, eğer iman ehli isek, Hazreti Muhammed aleyhisselâmın önerilerine elimizden geldiğince uyabiliyorsak, bu tamamen, "RAB"bımız "HÜDÂ"dan gelen "hidâyet" sonucu oluşmaktadır...

Kim bu kesin gerçeği, görüp farkedemezse, ona "gâfil" yani "kozalı" derler ki, bu kişi "kozası" dışındaki gerçekten "gaflet" hâlinde yaşıyordur..

Kim bu kesin gerçeği reddediyorsa, ona "kâfir" yani "gerçeği örten", "gerçeği bilemeyen" derler. "Kâfir"ler yani "gerçeği değerlendiremeyenler" insanlık içinde en fazla yardıma muhtaç kişilerdir... Çünkü içinde yaşadıkları evrensel SİSTEMİ "OKU"YAMADIKLARI için kendi ayaklarıyla sonsuz bir azâba doğru yürümektedirler.

ara.jpg (366 bytes)

 

GÂFİLİN KENDİNİ KORUMA MEKANİZMASI

Sabır, gâfilin kendini koruma mekanizmasıdır!.

ara.jpg (366 bytes)

 

GÂFİLLERİN KANAATLERİ

İSLAM DİNİ’Nİ BAĞLAMAZ!

Gâfillerin veya câhillerin Kur'ân-ı Kerîm'in "RUHU"nu okuyamamaktan dolayı edinmiş oldukları yanlış kanaatler, İslâm Dini'ni bağlamaz!

ara.jpg (366 bytes)

Koza içinde kalmış olmanın getirdiği, gerçeklere göre geleceğe hazırlanamama hâlidir!.

ara.jpg (366 bytes)

 

GAFLET,

BİRİMSELLİĞİN KADERİ VE SONUDUR!

Birimselliğin kaderi ve sonu, ancak, pişmanlık ve gaflettir!.

ara.jpg (366 bytes)

“HAKİKAT”TAN GAFLETİN ALÂMETİ

"Fâni", "yok olacak" değildir; çünkü zaten "yok"tur!...

"Fâni"nin herhangi bir zamanda yok olduktan sonra Bâkî'nin Bâkî olacağını sanmak, Hakikattan gafletin âlâmetidir!..

ara.jpg (366 bytes)

 

TAKDİRİNDE GAFLET OLAN

 Allah, yakîne erdireceklerine yanlışlarını ve perdelerini fark ve idrâk ettirir; tövbeyi nasip eder.

Takdirinde gaflet olan ise, ilmine yüz çevirip; duygularıyla yaşamını cehennem etmeye devam eder… Sonra da a’mâ olarak âhirete intikal eder!.

ara.jpg (366 bytes)

 

GAFLETİ SEÇEN…

İlmi tepen, gafleti seçmiştir!. Tercihinin sonuçlarını yaşamaya da mahkûmdur!.

ara.jpg (366 bytes)

 

‘’GAFLET EHLİ’’YLE DOSTLUK

Şüphecilik ve vehim yaşamınızı cehennem ederken; araştırmacılık, sorgulama, ilim ile cennetinizi genişletir.

Allah'a Yâkin elde etmenin yolu gaflet ehliyle dostluktan geçmez!

Bir gün "TEK"lik kokularıyla sarhoş olup, ertesi gün beşeriyet batağında çırpınmaktan, kurtulup; gönlü "TEK"lik seyrinde dâim kılmak gerek!.

ara.jpg (366 bytes)

 

GAFLETİN BAŞLANGICI

 Gaflet, birimin bilincinden söz etmekle başlar.

ara.jpg (366 bytes)

 

GAFLETİ FARKETMENİN SONUCU

Pişmanlık, gafletini farketmenin sonucudur!.

ara.jpg (366 bytes)

GAFLETTEN KURTULUŞ

 Gafletten kurtuluş, ancak ‘’birimsellik bilinci’’nden arınış ile mümkündür.

 ara.jpg (366 bytes)

 

GAFLET’İN SONUCU

Şikâyet benliktendir. Gafletin sonucudur!.

Ahmed Hulûsi

yazdir

 Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org