KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

“HAKİKAT”

  • Tek Yapı
  • Teklik Boyutu...
  • Tüm mevcudatın Özünde saklı olan sır...
  • İlim ve Kudret Sıfatlarıyla tanımlanan "Evrensel Öz"...
  • Tüm varlık âleminin "Öz"ünün-Zâtının(Bâtıni gerçeğinin) İsmi "Allah" olan olduğu gerçeği...
  • Hakk’ın varlığı ve O’nda mevcud olan mânâların âşikâre çıkışı...
  • Varlığın "Öz"ünde işlemekte olan “Sistem” gerçeği...
  • Sırat-ı müstakim

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org