KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

"AHDALLAHİ"

 • Allah Ahdi

 • Allah'a verilen söz

 • Varoluşundaki Hilâfet sözü

 • "Rabbimiz sensin" Ahdi(Hakikatlerinin Esmâ mertebesinden oluştuğu gerçeği)

 • Allah'tan bir ip

 • Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereği

 

 

 

 

FITRÎ AHD

 • Yaratılış fıtriyeti
 • Allah'tan korunmak
 • Varoluşundaki hilâfet sözüne ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmemek
 

 

 ALLAH'A VERDİĞİNİZ

"VAROLUŞUNUZDAKİ HİLÂFET SÖZÜ"NÜ HATIRLAYIN!

HÛ ESMÂ'SIYLA HER YARATIŞI ALİYM'DİR
("Onları daha önce inşa eden diriltip hayat verecektir"-Yâsiyn/79)

 

 

 

 
 • BİAHDİLLAHİ->"ALLAH AHDİ"NE UYMAK{Allah'a verilen sözü yaşamak-Allah'ın varlıklarında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşamak-"Rabbimiz sensin" Ahdi(Hakikatlerinin Esmâ mertebesinden oluştuğu gerçeği)-Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereğini yaşamak-Allah'ın varlığında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşamak-Mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmamak-Allah'ın BİRleştirilmesini emrettiği şeyi BİRleştirmek-Rabbinden (Esmâ özelliklerinin muhteşem sonsuzluğundan) haşyet duymak; hesabın kötüsünden (hakkını vermemenin sonuçlarından) korkmak-Rabbinin vechini (cennet yaşamı olan rabbanî kuvvelerin açığa çıkışı yaşamını) arzulayarak sabretmek (mevcut şartlarına)-Salâtı ikame etmek ve Allah'ın kendilerinde açığa çıkardığımız yaşam gıdasından gizli ve açık olarak bağışta bulunmak-Yaptıkları yanlışları (arkasından yapacakları) güzel fiillerle yok etmek}

 • "ALLAH AHDİ"NE UYANLAR(Rablerine icabet edenler (hakikatlerine yönelenler)-Hakikate erenler-Mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmayanlar)

 • BİAHDİHİ{Söz verdiğinde verdiği sözün arkasında durmak ve korunmak}

 • Ey iman edenler... Eğer Allah'tan korunursanız (fıtrî ahdinize ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmezseniz), sizin için Furkan (Hak ile bâtılı ayırt etme kuvvesi) oluşturur, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar... Allah, Zül Fadlil Aziym'dir.(Enfâl/29)

 • Muhakkak ki Allah iman edenlerden, karşılığında onlara cennet vermek üzere, nefslerini ve mallarını satın almıştır... Allah uğruna savaşıp, öldürürler veya öldürülürler... Tevrat'ta, İncil'de ve Kurân'da, üstlendiği Hak vaattir! Kim Allah'tan daha kuvvetli, ahdini yerine getirebilir? O hâlde O'nunla yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin! Aziym kurtuluş işte budur!(Tevbe/111)

 • Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!(Bakara/40)

 • Sözleştiğiniz zaman, Allah adına olan ahdinizi hakkıyla yerine getirin... Yeminleri, kesinleştirdikten sonra bozmayın... (Zira yeminlerinizle) Allah'ı kefil kıldınız! Muhakkak ki Allah işlediklerinizi bilir.(Nahl/91)

 • Az bir pahaya Allah ahdini satmayın... Eğer bilirseniz, Allah indîndeki sizin için daha hayırlıdır.(Nahl/95)

 • Söz verdiğinizde tutun! Muhakkak ki söz veren sözünden sorumludur!(İsrâ/34)

 • Kim sözünün arkasındaysa ve korunursa, şüphesiz ki Allah korunanları sever.(Âlû İmran/76)

 • RAHMÂNÎ AHD

 • RAHMAN'IN İNDİNDE AHD EDİNMİŞ OLANLAR{Hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış olanlar)

 • GÖRÜRCESİNE ALLAH'A YÖNELENLER{Şuurunu(Vechini) Allah'a teslim edenler-En sağlam kulpa tutunanlar(Rablerinin kendilerine verdiğini alıcılar olanlar (içten dışa çıkış olarak)-"Muhsin"-İhsan ehli}

 • ALLAH AHDİNİ BOZMAK{Allah'a verdiği sözü, şartlandırılmaları ya da yanlış bilgileri yüzünden) bozmak-Allah'ın (şirk anlayışının kaldırılarak) BİRleştirilmesini/vusûlünü emrettiği şeyi kesip koparmak-arzda (bedeni amacına uygun kullanmayarak) ifsad yapmak-Allah'tan uzaklaştırılmışlık (hakikatlerine bahşedilmiş Esmâ kuvvelerinden uzak düşmek)

 • KENDİ YARADILIŞINI UNUTMAK("Çürümüş hâldeki şu kemiklere kim diriltip hayat verecek?" diye misal getiren-Yâsiyn/78)

 • ŞEYTANA KULLUK ETMEK{Hakikatinin gereğini hissedip yaşayamamak-(Bedene-Hakikatinden habersiz bilince kulluk etmek)}

 

 

ÜZERİNİZDEKİ ALLAH NİMETİNİ

VE SİZİ ONUNLA BAĞLADIĞI SÖZLEŞMEYİ HATIRLAYIN;

hani "İşittik ve itaat ettik" demiştiniz...

Allah'tan korunun!

Muhakkak ki Allah içinizdekilere, onların Esmâ'sıyla hakikati olarak Aliym'dir.(Mâide/7)

 
 

 

 

YÜKLENDİĞİNİZ "EMÂNET"İ

       {Esmâ şuuruyla yaşamı- Rasûlullah ile ulaşanları(Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetleri)}

HATIRLAYIN...

 

 

     
 

 BENİ FITRATLANDIRANA NASIL KULLUK ETMEM?

(O'na rücu ettirileceksiniz-Yâsiyn/22)

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 
KIYAMET   SALÂT(Namaz)

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın
www.allahvesistemi.orgg