kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

HELÂL-HARAM

HARAMA BAKMAK

Kelimelerin, anlatılmak istenen anlamların kılıfları, giysileri olduğuna hiç dikkat etmiyorlar!.

“Harama bakma!” komutunun, gözle bakmak değil; “haram olanı arzulamamak” anlamında olduğunu düşünemiyorlar!.

“Nesne”nin değil, “kendi hakları olmayan nesneyi arzu etmenin” haram olduğunu fark edemiyorlar!.

İsimler, kelimeler yalnızca birer işaret levhalarıdır… Sen o işaret levhalarını yüklenip, kendini zengin sandın!.

Ahmak, bilgi ezberleyip, kendini âlim, ârif, veli sandı!.

İçerik?… Bomboş!… Tamtakır!…

Amaç, içeriğe ulaşıp onu elde etmektir!. İşaret levhası kolleksiyonu yapmak, değil!.

“Rıbâ”, dedi; sen ise bunun hangi uygulamanın ismi olduğunu anlamadan, enflasyonun yüzde yüz olduğu ülkede, üç kuruşu olan ihtiyarı emekliyi, “FAİZ”ci diye değerlendirip, ateşle korkutup, ele muhtac ettin!… “Kâr payı” ismiyle, önce “faiz” dediğine bu kez helâl elbisesi giydirdin!.

“Harama bakma” dedi; gözüne gözlük, kafana örtü koyup, eve tv sokmadın!. Oysa, “bakma”nın, “haram olanı arzulama!” içeriği taşıdığını anlamadın!.

Tüm yaşamın, denizin üstünde kelimeler teknesinde geçti, bir türlü kavram ve içerik denizine dalamadın!.

ara.jpg (366 bytes)

 

HARAMLA BÜYÜMÜŞ NESLİN

BELKİ KENDİ GÜNAHI YOKTUR AMA:..

Kötülüğün manyetizması kötülüğü çeker; onlardan ayrılmayanlar da aynı şeyleri paylaşır!. İyiliğin manyetizması da iyileri çeker; yanlarındaki de aynı şeyi paylaşır.

Haramla (rüşvet), büyümüş neslin belki kendi günahı yoktur; ama bu şu gerçeği değiştirmez; o kişiler farkında olmadan zehirle beslenenin âkıbetine uğrar!.

ara.jpg (366 bytes)

 

HELÂLLİK ALMA,

O KONUDAKİ  SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİ DURDURMADIR

“Helâllık”, o konudaki sistemin işleyişini durdurmadır!..

“Seri-ül hisâb olan Allah’ın hesabı anında görmesi” demek, yapılan işlemin karşılığının, anında yürürlüğe girmesi demektir...

Yürürlüğe giren işlemin yani o davranışın karşılığının oluşması kimi olayda bir gün, kimi olayda bir sene, kimi olayda da daha uzun bir sürede açığa çıkar...

Helâllık alma, kişinin dille helâl ettim demesi değildir; bağışlaması ve olayı gönülden kapatmasıdır...

“Seri ül hisâb”ı bu boyutuyla anlarsak ve gelişmeleri sistem içinde değerlendirirsek, helâllık almanın, sistemin, o olayla ilgili menfi işleyişini durdurma olduğunu farkederiz...

Dolayısıyla “Seriul hisâb” olmasıyla, helâllık alma olayının bir çelişkisi yoktur...

(Soru: Tek’liği kavramış ama yaşama geçirememiş kişiler için helâllik istemek şirk midir?..)

Helâllık alma sistemin sonucudur, Tek’liği kavrayıp kavramamakla ilgisi yoktur!.

Ahmed Hulûsi

yazdir

  Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org