HİCRET

·           Allah'a firar etme

·           Allah'a ve O'nun Rasûlüne (irsâl olanın açıkladığı hakikate) firar

·         İman edenlerin, hayal edip varsaydıkları tanrı kavramından arınıp; varlıklarını oluşturan “Allah” isminin işaret ettiği varlığa” firar etme...

·           Allah yolunda "Öz"üne gidiş...

·           Yüzü(Kalbi) Allah'a dönük olma

·           Zulüm gördüğü yerden, ya da {Allah’a firar edin, âyetince} özüne firar …

 

·DÜNYA YURDU{Dünya yaşam boyutu-Dünya hayatı-En sefil yaşam-esfeli sâfîliyn-Sadece geçici nimetlerden yararlanma ve keyif sürme-Bedensel sınırlamalar boyutu-Bir eğlence (kendini avutarak keyifle oyalanma) ve bir oyun (kurallarına göre oynanan senaryo)}

·ÖLÜMSÜZLÜK BOYUTU{Gelecek Yurdu-Selâm Yurduna (bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutu-(Geleceğin yurdu) Adn cennetleri-Sonsuz gelecek vatan-Sonsuz gelecek yaşam-Sonsuz gelecek yurdu-Daimî kalma yurdu-Asıl bilinçlilik-yaşam yurdu-Âhiret-Medine}

·  SONSUZ(Ölümsüz) GELECEK YAŞAMIN GETİRİSİ-Âhiret likâsı

· ALLAH YOLUNDA HİCRET ETMEK{İman edenlerin, hayal edip varsaydıkları tanrı kavramından arınıp; varlıklarını oluşturan “Allah” isminin işaret ettiği varlığa” hicret etmek-Zulüm gördüğü yerden, ya da ('Allâh'a firar edin', âyetince) özüne doğru gitmek)

·  ALLAH YOLUNDA “ÖZ”ÜNE DOĞRU GİDEN(Muhacir-Hicret eden)

·  GELECEK YURDU”NA(Medine’ye) VE İMANA YERLEŞMİŞ OLAN(Ensar)

·  HİCRET EDENLERİN MÜKÂFATI

·  Hicret edenler, Allah'ın rahmetini umarlar

·  Allah'a hicret edenler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

·  Hicret edenlere Allah indinden bir mükâfat olarak, altlarından ırmaklar akan cennetler(bilinçlerine akan çeşitli ilimlerin getirisiyle kişinin dilediğini yapabileceği boyut) vardır.

·  Rabbin belâya mâruz bırakıldıktan sonra hicret edenlerin yanındadır.

·  Kim Allah yolunda(zulüm gördüğü yerden, ya da {"Allah'a firar edin", âyetince} özüne doğru) hicret ederse, Arzda pek çok gidilecek genişlik bulur.

·  Allah, kendi yolunda hicret edip, sonra da öldürülmüş yahut ölmüş olanları, güzel (En hayırlı) yaşam gıdasıyla besler.

·  İMANLARI UĞRUNDA(Hicret edenler ve)  HİCRET EDENLERİ BARINDIRANLAR

·  Rasûlullah’a hicret emrinin verilmesi

·  Hz.Ebu Bekr'in hicreti

·  Hicretten önce ve sonra müslümanlar arasında kurulan kardeşlik

· İman eden ve bu uğurda hicret edenler ve hicret edenleri barındıranlar, birbirlerinin velileridir.

·  HİCRETE İMKÂNI OLMAYAN GÜÇSÜZ VE ÇARESİZLER(Allah'ın suçlarını affetmesi beklenilenler)

·  İMAN EDİP HİCRET ETMEYENLER

·  Hicret edinceye kadar, gerçeği örtenleri dost edinmeyin.

·ER RASÛLÜ(Rasûlullah'ı) YURDUNDAN DIŞLAMIŞ OLANLAR{Allah'tan ve Rasûlünden ve iman edenlerden başkasını velî (sırdaş, dost) edinenler-Rasûlün işlevini durduranlar-Allah işaretlerini az bir değer (dünyalık zevkler) karşılığında satanlar-

Nefslerindeki inkârın bizzat şahidi olan müşrikler}

·  İtaatten çıkmışların yurdu

 

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org