kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

HUŞÛ

  • Erişilen bir idrâk...

  • Edinilen bir müşahedenin sonucu...

  • Allah”ı bilenin hâli...

  • Kendi varlığının ve bütün  bu varlığın HİÇ olduğunu anlayıp idrak ettiğin zaman yaşadığın hâli adı...

 

HUŞÛ,

ALLAH İNDİNDE HİÇLİĞİNİ FARKETMEKTİR!

Sen kendi varlığının ve bütün  bu varlığın HİÇ olduğunu anlayıp idrak ettiğin zaman yaşadığın hâli adı: HUŞÛdur.

“Allah’tan ancak Alim olanlar  haşyet duyarlar” âyeti işte buna işaret eder.

Dolayısıyla Allah korkulacak ötedeki bir Tanrı değil , kendisinden haşyet duyacak Vahid’ül Ahaddır!

ara.jpg (366 bytes)

“HUŞÛ”  OLMAZSA, Mİ’RÂC OLMAZ!

Önce sizin de duymuş olabileceğiniz iki ayete işaret edelim;

“VAY HÂLİNE O NAMAZI ED EDENLERİN Kİ, NAMAZIN ANLAMININ FARKINDA DEĞİLDİRLER “ (107-4/5)

“ONLAR NAMAZDA HUŞÛ İÇİNDEDİRLER” (23-2)

“HUŞÛ” kesinlikle bilelim ki “KORKU” değildir!

“ALLAH” azâmetini farkeden insanın, bu sonsuz yücelik yanında kendi “hiç”liğini farketmesi; ve bunun sonucunda da hissettikleridir “HUŞÛ”!.

Bu âyetlerin anlamlarını yeterince anlayamayanlar, “sen namazda dünyadan yeteri kadar arınamıyorsun, Allah’a yönelmiyorsun, dolayısıyla namazın kabul değildir; gibi hükümler verirler...

Oysa bu yorum, bu anlayış tamamen yanlıştır!. Çünkü namaz, birinci derecesinde söylediğim gibi, kılınma şekliyle, senin ölümötesi azaptan cehennemden korunman için gerekli olan enerjiyi sağlayacaktır.

Burada “huşû olmazsa, olmaz” denmesi, “Mi’râc olmaz” anlamınadır!. “Allah’a vusûl olmaz”, anlamınadır!.

ara.jpg (366 bytes)

HUŞÛ, HER AN YAŞANABİLİR!

Huşû”; erişilen bir idrâk, edinilen bir müşahedenin sonucudur.

“Huşû “ namaza mahsus değildir, her an yaşanabilir; dolayısıyla da namazı kapsamına alır...

"Allah"ı bilenin hâlidir "huşû"...

Ahmed Hulûsi

yazdir

  Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org