KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

“HÛ” HÜVİYETİ HAKİKATİ

 • Kurân'ın sırrı

 • İnsanın Hakikatine ait bilgi

 

 
 

 

 

 

"HÛ"VİYET

 • Zât

 • "HÛ” ismi

 • "BİZ"

 • "BEN" Noktası

 
 • "HÛ"VİYET-İ ZÂT{Zât-“HÛ” ismi-Kur'ân-ı Kerîm'de sık sık geçen "BİZ" tanımlı anlatım-Yaratılış amacına göre oluşmuş Esmâ bileşimi}

 • Allah, “Hû”viyet-i Zât itibariyle Esmâ’sında açığa çıkanlarla(Âlemlerle ve tüm mânâlarla) kayıtlanmaktan ve onlarla sınırlanmaktan münezzehtir! (Allahû lâ ilâhe illâ HÛvel Hayy’ul Kayyum)

 • “BİZ” HÛVİYETİ{"Semâlar, arz ve ikisi arasındakiler"-Algılanan ve algılanamayanların tümü("Allah" ismiyle işaret edilenin "El Esmâ ül Hüsnâ"sıyla bildirilen özelliklerinden meydana gelen tüm varlık)-Allah’ın, varlığın mânâ boyutunu kendi "Esmâ"sıyla yarattığı gibi; fiillerini dahi gene "Esmâ" özellikleriyle yarattığına vurgu}

 • "İNSAN"IN "HÛ"VİYETİ(İnsanın Zâtı-"BEN" Noktası-"Kaf")

 • "HÛ"VİYETİN RAHMETİ

 • BİRİMİN "HÛ"VİYETİNDEKİNİN ELVERMESİ

 • "HÛ"VİYET TECELLİLERİ

 • "HÛ"VİYET TECELLİLERİNDEN İLK AÇIĞA ÇIKAN{(Eniyet = ene = ego = BEN noktası)-“Kaf” (KAF harfi (ENE) Eniyet'e işaret eder}

 • İNSANIN HAKİKATİNE AİT BİLGİNİN AÇIĞA ÇIKIŞI

 • İnsanın hakikatine ait bilginin(ki bu, “HU” hüviyeti hakikatinin) “İnsan, Kurân’ın sırrı; Kurân, insanın sırrıdır” prensibince, insanın derûnundan gelen bir şekilde açığa çıkar.

 • "KADR ANI"NDAKİ ŞUURSAL SIÇRAMA

 • İnsanın bir ömür boyu yaşadıklarından çok daha hayırlı olan bir an (KADR anı) vardır ki; bu anlık şuursal sıçrama veya açılım süresi içinde hakikatine ait bilgi, kendisine bir tenezzül, yani “özünden bilincine” doğru açığa çıkar!. Bu “HU” hüviyeti hakikatidir!.

 • BİRİMİN, (“Ben” kelimesiyle işaret ettiği) HÛVİYETİNİ BEDENSELLİĞİYLE SINIRLAMASI->Küfür("Hakikat"indekini inkâr-Allah gerçeğini örtmek-Allah'a kulluğunun farkındalığıyla yaşayamamak-Kendini veya karşındakinin ötesinde yönelecek bir varlık düşünmek)

 

 

Word olarak yükle

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org