.

 

 

 

 

İBRÂHİM ALEYHİSSELÂM

·      “Allah Kulu”

·      Tevhid Rasûlü

·      “Halilullah”(“Allah Dostu”)

·      “İnsan” nesli şuuru

·      Allah yanısıra tanrı kabul etmeyen

·      Allah’a ortak koşmayan

·      Yumuşak ve hassas kalpli

·      Çok vefalı

·      Mânevi yüzü Rabbine dönük olan

·      Şuurunda Esmâ Hakikatini yaşamakta olarak (Selim bir kalp ile) Rabbine yönelen…

·      Yalnızca Allah’ın var olduğunun idrakında olarak O’na teslim olmuş (varlığında Allah’ın mutlak tasarrufu olan)…

·      Allah'a itaatkâr

·      İman eden kul

·      “Mümin”

·      “Müslim”

·      “Muhsin”

·      Allah'a görürcesine kulluk eden

·      Allah’ın dünyada seçip saflaştırdığı kulu…

·      Sonsuz gelecek sürecinde de sâlihlerden…

·      Ne Yahudi, ne de Hristiyan...

·      Tanrıya (dışsal ötesinde bir ilâha) inanmayan (hanîf)

·     Hz.Nuh’un anlayışda… (Müşahedesinde Hak'tan gayrı bulunmayanlardan…

·      Yalnızca Allah'ın var olduğunun idrakında olarak O'na teslim olmuş (varlığında Allah'ın mutlak tasarrufu olan)

·      Anlayışında şirk olmayan…

·      “Hanif”(Tanrı kabul etmeyen-varlıkta ikinci bir yaratıcı düşünmeyen-ilâhlara inanmayan)

·      “Hanif” olması sebebiyle tüm tanrısal anlayışı kendi bünyesinde yıkan Zât

·      Tüm varlığı-evreni-sistemi ve düzeni dilediği gibi ve hükmü her an geçerli bir şekilde var eden sınırsız İlmi ve Gücü idrâk etmiş Zât…

·      Göklerde ya da yerde “tapınılacak bir tanrı olmadığı” idrakına ermiş bilinç…

·      Yıldızlardaki melekî gücü ”Tanrı” kabul etme anlayışını baltasıyla(?) yıkan Zât

·      Putları, tanrıları kabul edemeyecek bir idrâka ermiş Zât

·      Ölü kuşu(?) Allah kudretiyle dirilten şuur

·      Hakikat”e yakin elde eden…

·      Cennetteki en uzun boylu adam(!)

·      İnsanlara imam kılınan...

·      Muhammed Mustafa'nın ceddi

·         Hz.İbrâhim’in düşünsel kişiliği (Düşünce Sistemi-Mânevi Yüzü-Şuursal Kişiliği-İçyüzü-"Allah"a yönelişindeki bilinci-Haniflik bilinci-“İnsan” nesli şuuru)

·         İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan... Tevrat ve İncil Ondan sonra inzâl edilmiştir.

·         İbrahim de Hz.Nuh’un anlayışında idi… (Müşahedesinde Hak'tan gayrı bulunmayanlardandı)

·         Rabbine şuurunda Esmâ Hakikatini yaşamakta olarak (Selim bir kalp ile) yöneldi.

·         Hz.İbrâhim’in yaşam safhaları (Enfüste yaşadığı olaylar)

·         Dışarıdan bakarak değil; olayı içerden dışarı doğru çözerek konunun ipucunu yakalamak...

·         “Aynel yakîn” hissedişlerinin “Hakkel yakîn” olarak vukûf ettirmeyi talep etti.

·         Tanrılaştırılmaya ve tapınılmaya başlanan gök cisimleri üzerine derin düşünceye girdi…

·         Semâların ve Arz’ın melekûtunu (derûnundaki, onları oluşturan kuvveleri) seyretti

·         “Kelimeler” ile imtihan edildi

·         “Yıldız”… “Ay”… ve ”Güneş”… {Bilincini, duygusallık kaynağı olan benliğini ve aklını doğarken gördü… Ve Allah’ı kavramada yetersiz kaldıklarını fark edip, (Tanrı objesiz olarak) ”Her şeyi yaratış amacına göre programlayarak yaratan”a (“Semâların ve Arz’ın Fâtır’ına) yöneldi.}

·         İbrahim’e “Âlemlerin Rabbı”na teslim durumda olduğu fark ettirilmişti.

·         Tanrılardan (Allah dûnunda yönelilen objelerden) uzaklaşıp Rabbine yönelip dua etti.

·         Allah dûnunda yöneldiklerinden uzaklaşınca Rabbi, İshak ve Yakub’u hibe edip onlarda Sıddıkîyet İlminin yüce anlatım kuvvesini oluşturdu.

·         Tanrısallık verdiklerini savunmaya kalkışan kavmine karşı Hz.İbrahim’e verilen kanıtlar{Kendisine ancak Rabbinin izniyle bir zarar erişebileceği gerçeği(Aslolan Rabbinin dilemesidir; Rabbi her şeyi ilmiyle kapsamıştır)- Kavminin Allah’a ortak koştukları aslı olmayan tanrılardan korkmamak (Çünkü Allah, onların tanrısallık verip savunduklarının tanrısallıklarına dair hiçbir delil inzâl etmemiştir. Bu nedenle de güvenilmeyi hak eden anlayış budur)-Doğru yolu bulanların, iman edenler ve imanlarını zulüm (gizli şirk) ile karıştırmayanlar olduğu gerçeği( Bu nedenle güvende olma hakkı da onlarındır}

·         Allah, İbrâhim’i “Dost” (Halîl) edindi. {Ona "Hullet makamı" yaşamı(Esmâ mertebesi kuvveleriyle tahakkuk-Kendi hüviyetinde, kendi vasıfları ile kendine ait mânâları seyretme) ihsan etti}

·         “İbrâhim makamı” (“Hullet makamı”-Esmâ mertebesi kuvveleriyle tahakkuk makamı-"İnsanlar için kurulan ilk ev" (mabet)deki namazın yaşandığı yer–Musalla-Kendi hüviyetinde, kendi vasıfları ile kendine ait mânâları seyreden makam)

·         İbrahim makamının da olduğu “İlk Ev”e(“Mabet”e) dahil olan, güvende olur.

·         “El Beyt”in (Kâbe-kalp-şuurun 7.kat semâsı) ana duvarlarını yükseltti ve Hac uygulamasının şartlarını göstermesi için dua etti.

·         Zürriyetinden (genetik özelliklerinden) bazısını, Allah’a yönelişlerinin getirisini (Salâtı ikâme) yaşasınlar diye “El Beyt”in yanında yerleştirdi.

·         “Salât”ın yaşantısını talep etti.

·         Rabbi, O’nu (“Kelimeler” ile imtihan etti ve ) insanlara "İmam" kıldı...

·         İbrahim makamında kılınan mutlak namaz (Ahadiyyet`in zuhûru ile, ona ait hükmün yaşamı)

·         Hanif olarak “Tek Din”e {Haniflik tabanlı fıtrat dinine-Din-i Kayyım’a (hep payidar, daim geçerli Sisteme)} yöneldi

·        Şuurumu(Düşünsel Kişiliğimi-Âşikâr olan varlığımı-İç yüzümü-Varlığımın projekte olduğu “Hakikat”imdeki esmâ mertebesi noktamı) “Varlığın algılanan suretinin derûnundaki Hakikat Noktası”na(Bilinç gözüyle-kalp gözüyle görünen o “Tek Vücud”a-Gökteki ve yerdeki bütün yaradılmışları dilediğince tasarlayıp sistematize eden, programlayan O Mânevi Varlığa-“Allah Fıtratı”na- Allah’ın esmâsının işaret ettiği özelliklerle tüm varlığı holografik gerçeklik sistemiyle programlı olarak var edişine-“Haniflik tabanlı fıtrat Dini”ne-Varlığın oluşturulma programına-O Tek Din’e- Tek bir yaratış sistemine- Esmâ mertebesinin “çok boyutlu tek kare resmi”ne) yönelttim(doğrulttum)…(Bir tanrıya tapınmaksızın-varlıkta ikinci bir yaratıcı düşünmeksizin-Allah’a şirk koşmaksızın, doğru iman işlevselliği ile)

·         “Allah Fıtratı” (Varlığın oluşturulma programı)->Her an ve ebeden geçerli sistem (Din-i Kayyım) gereği her birim, “Kendi Hakikat Noktası”ndan (Rububiyet mertebesinden) projekte olur!

·         “İnsanlara Hacca ilân et!” (Beytullah'a davet et!)

·         Oğlu İsmail’i kurban etmesi(Kalbinden evlâd sevgisini kesip atması)

·         Gerçek kurban, eti-kanı olan nesne değil; takva gerekli olan nefslerinizdir

·         Mucizenin meydana gelmesine vesile olan anlayış... (Allah’a güvendiği, O’na bağlandığı ve işini O’na bıraktığı içindir ki, Hz.İbrâhim yavaş bir şekilde ateşin içine düşer… Fakat ateş O’nu yakmaz!)

·         “Nokta”sındaki Kudrete ermiş olanlara ateş ulaşmaz…Onlar ateş içinde selâmettedirler!

·         “İbrâhim’in Dini” (Allah Fıtratı-İslâm Fıtratı -"Fıtrat” Dini-“Tek Din”-Varlığın oluşturulma programı-Allah’a teslim olma Sistemi- Teslim olunmuşluğun idrâkı-Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyma- “Hanîflik”- “TEK” bir dışında ikinci bir varlık kabul etmemek-“Doğru” yol (Sırat-ı Mustakîm)- “Hak’ka yönelme-Allah’a ortak koşmama-Ana Program-Rabbinin Bilme Yetisi-Tevhid İnancı-"İslâm")

·         Vasiyeti

·         Genetik mirası… (Zürriyeti- genetik özelliklerinin devamı)

·         “Hakikat”e yakin elde etme

·         “Cennetteki uzun boylu adam” ve etrafındaki çocuklar(Fıtrat üzerine ölen her çocuk)

·         Allah Rasûlu ve Son Nebi Muhammed Mustafa’nın ceddi de İbrâhim Nebi idi.

·         Siz de “teslim olunmuşluğun idrâkı”ndan(“İslâm”dan) başka bir Din (Sistem ve düzen) aramayın… (Geçersizdir!)

·         “Hanif”lik genetik veri tabanı

·         Hz.İbrahim’in Din anlayışı üzere yürüyenler[Dîni İbrahim üzere olmak-“Tevhid” anlayışı üzere olmak-İbrahim'deki hakikate en yakın olanlar-Son Nebi (Hz.Muhammed) ve O’na iman edenler-Anlayışlarında şirk olmayanlar-Tanrıya (dışsal ötesinde bir ilâha) inanmayanlar (Hanîf)-Yalnızca Allah'ın var olduğunun idrakında olarak O'na teslim olmuşlar (varlığında Allah'ın mutlak tasarrufu olanlar)-Velisi Allah olan iman edenler]

·         İbrahim milletinden (varlığın-ın hakikatine iman etmişlerden), kendini bilmez akılsızlardan başka kim yüz çevirebilir ki?

·         Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâmın Hz.İbrâhim ile “Mi’râc”ta buluşması

·         Gelen BİLGİ içinde İbrahim'i de hatırla (zikret)!

·         “Halilullah”-Tevhid Rasûlü Hz.İbrâhim aleyhisselâmın şefaati için okunacak salâvat

Word olarak yükle

 Tüm Kavramlar Programı

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org