İDRİS Aleyhisselâm

 • “Allah Nebisi”(Allâh'ın kendisine in'amda bulunduğu Nebisi)

 • Allah'ın yücelik makamına yükselttiği kulu...

 • Adem'in soyundan…

 • Allah’ın, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarından…

 • İbrahim ve İsrail'in (Yakup) zürriyetinden hakikate erdirilenlerden…

 • Allah’ın, İbrahim ve İsrail'in (Yakup) zürriyetinden hakikate erdirdiği ve (ezelden) seçtiği kulu…

 • Kendisine Rahman'ın varlığının delilleri okunduğu zaman (yakînî müşahede ile) secde eden kul...

 • “Burçlar İlmi”nin kaynağı olan Zât

 • Sıddık

 • Sâlih

 • Sabredenlerden...

·  Soyu-Allah indindeki makamı-Rahman'ın varlığının delilleri okunduğu zamanki yakînî müşahedesi…

·     Allah, İdris kulunu rahmetinin içine dâhil etti.

·        Mucizesi->Görev sürecinde açıkladığı “Sistem” (Burçlar İlmi”)

·        “Burçlar İlmi”, Allah’ın varediş sistemi içindeki bir mekanizmadır ve bütün bu güçler Allah’ın İlim-İrade ve Kudretiyle meydana gelmektedir.

·         “Burçlar”, İlâh değildir…

·         “Burçlar”, insanın kaderi üzerinde rol oynamaz… Âlemdeki bütün varlıklar üzerinde tek hâkim ve mutasarrıf, yalnızca Allah’tır!

·         Hz.Rasûlullah’ın Mirâc’ta İdris Nebi ile buluşması…

Word olarak yükle

Kurân-ı Kerim Çözümü

Tüm Kavramlar Programı 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org