.

 

kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

İLHAM

Velâyet kemâlâtının uruç hükmüyle bir “veli”de açığa çıkışına “İlham”denir.

ara.jpg (366 bytes)

 

1-MELEKİ İLHAM

Melek sınıfından gelen ilhamlar asla Hazreti Muhammed aleyhisselâmın tebliğ etmiş olduğu itikad sisteminden farklı olmaz; ve öğreti kesinlikle Kur`ân-ı Kerim’e ters düşmez!. Helâli haram; haramı helâl olarak değiştirmez! Zaman değişti bahanesiyle Kur`ân hükümlerini yürürlükten kaldırmayı önermez!

 Bu hususlara çok dikkat etmek gerekir.

ara.jpg (366 bytes)

 

İLHAM,

KİŞİNİN KENDİ ÇALIŞMASI SONUCU KAZANDIĞI ALGILAMADIR!

"İlham"lar ise kişinin kendi çalışmaları sonucu, kendisinden meydana gelen fiillerin hâsılası olarak kendisinde oluşan hassasiyetin kazandırdığı algılamalarıdır.

"Vahiy", Hakk'tan direkt olarak, herhangi bir çalışma söz konusu olmadan kendisine nazil olan, ve kendisinde fışkıran ilâhi ilimdir.

"İlham" ise kişinin çalışmaları sonucu kendisinde meydana gelen hassasiyetle, bazı ilâhi gerçeklere muttalî olması, bunların perdelerinin kendisinde açılması; bunları hissedip yaşaması hâlinin adıdır.

Dolayısıyla, her ne kadar genelde, "vahiy" ile "ilham" arasında fark yoktur, derlerse de aslında çok büyük fark vardır!.

İşte bu temel fark dolayısıyladır ki, bir nebi ile bir velinin kıyaslanması asla mümkün olmaz!.

Bu ana neden yüzündendir ki, insanlar velilere itaat ve teslimiyet için mecbur tutulmamışlardır... Fakat nebilere itaat ve teslimiyet zorunlu kılınmıştır!.
 ara.jpg (366 bytes)

İLHAM’DA YANILMA OLABİLİR

 İlhamlarda bazı yanılmalar söz konusu olabilir... Fakat vahiyde yanılma olmaz; bireysel değer yargıları asla gerçekleri bulandırmaz!.Niçin?.. Çünkü, "vahiy" direkt "Hakk'tan nuzül"dür!. Yanılma payı yoktur!.

Çünkü, beyin faaliyetlerinin ve verilerinin, o gelenin üzerinde bir rolü yoktur!. Direkt olarak beyinde o mânâ oluşur.

İlhamlarda bazı yanılmalar söz konusu olabilir. İlham”da kişinin beyninin açılma kapasitesine göre alıcılık durumu ortaya çıkar, O kapasitenin oluşumunu meydana getiren yan faktörler velide hasıl olan mânâyı etkileyebilir!

Meselâ o anda duyguları, istek veya arzuları o gelen nesneye karışabilir… Ve o gelen nesneyi o istikamette değerlendirebilir. İlhamda kişinin birtakım yanılmaları, duyguları, arzu ve istekleri ya da o şeyi alış anındaki ruh hâli yanılmalara yol açabilir.

İşte bu durum ilhamda yanılmalara yol açabilir. Veli ilham yolu ile bir takım gerçeklere erdiği için; veliye itaat, teslimiyet zorunlu değildir!

“Vahiy" ile "ilham"ın önemine ve ağırlığına bir de şu yönüyle işaret edelim:

Meselâ siz aklınızla, bazı bilgilere sahipsinizdir. Bu bilgileriniz gereği bir işin böyle olması gerektiğini bilebilirsiniz. Fakat sizin duygularınız ağır basar ve bilmenize rağmen bir türlü o şeyi yapamazsınız.

İşte bu bir noktada aklın tasarrufunun zayıflığındandır.

ara.jpg (366 bytes)

 

İLHAM MELEĞİ İLE VAHİY MELEĞİ ARASINDA

FARK YOKTUR!

 (Soru: İlham meleği ile vahiy meleği arasında ne gibi fark vardır.?)

Aynıdır... Fark yoktur... Gelen kişiye göre biz “ilham” veya “vahiy” diye ayırırız... Gelen kişi Nebî ise “Vahiy” deriz; veli ise “İlham”!... Sâdık olması şartıyla...

Sezgi ile ilhamı karıştırmamak gerekir....

ara.jpg (366 bytes)

 

İLHAMLAR YAŞANTINA YÖN VERMİYORSA EĞER...

İlhamlar yaşantına yön veremiyorsa, içgüdüleriyle yaşayan mahlûkattansın!.

ara.jpg (366 bytes)

 

“İLHAM”IN  “AKIL”A  ÜSTÜNLÜĞÜ

"İlham"ın gücüne en güzel misâl bildiğimiz rüyalardır..

Gece bir rüya gördünüz.. Ertesi sabah kalktığınızda haliniz bambaşka olur!. Ve o rüyanın tesiri altında, siz o güne kadar yapamadığınız bir işi kolaylıkla yapabilirsiniz... Size bunu yaptırtan, "rüya" dediğiniz "ilham"dır.. Yani, o şeyi hissediş sonucu. Bu hissediş size o işi kolaylaştırmıştır!. İşte bu, "ilham"ın "akla" olan üstünlüğüdür!.

Normal şartlarda "aklınızla" bir gerçeği bilmenize rağmen; duygularınız ya da şartlanmalarınız, ağır basarak o şeyi size yaptırtmaz.. Ama o yapamadığınız şeyi gecenin çok kısa bir süresi içinde; 30-40 saniyelik bir sürede gördüğünüz şeyler yani aldığınız ilham, sizi kolaylıkla o işi başarır hale getirir..işte bu, bütün yaşamınız boyunca elde ettiğiniz bilgilere, yani "aklınıza" "ilham"ın galebe çalmasıdır.

ara.jpg (366 bytes)

 

İLHAM’IN

GECE DAHA GÜÇLÜ OLMASININ SEBEBİ NEDİR?

     Güneş her ne kadar bugün dünyanızdakilerin hayat kaynağı ise de, bilemediğiniz ölçüde korkunç zararları da vardır sizin üzerinizde. Tahmin edemeyeceğiniz kadar güçlü kısıtlayıcıdır üzerinizde

-Nasıl yani ?

-Şairleriniz, yazarlarınız, düşünürleriniz, ermişleriniz hep geceyi seçer... İlhamlarını gecede alırlar... Niçin ?...

Çünkü ilham dedikleri şeyler ancak güneş radyasyon direkt etkisinin kalktığı anlarda beyninizde farkedilir hâle gelir...

Kısa dalgadan radyonuzun durumunu düşünün... Gündüz dinleyemediğiniz pekçok istasyonu gece alabilirsiniz... Sebep, güneş radyasyonunun direkt etkisinin olmayışıdır.

ara.jpg (366 bytes)

 

2-CİNNİ-ŞEYTÂNİ İLHAMLAR

Meleklerin "tenezzülü" çok büyük bir nisbetle özden-içten dışa doğrudur, demiştim...

Cinlerin de insanları etkilemesi aynı yoldandır. Yâni, içinizde cinnî-şeytânî ilhamı bulursunuz!. Ama elbette o ilhamın cinnî bir ilham olduğunu farkedemezsiniz!.

Dışarıdan karşınızdan beş duyuya hitâp eder şekilde size hitâp etmez cinler!.

Onların mesajlarını beyninizin içinde hissedersiniz!.. Âdetâ içinize girmiş hissedersiniz!.

Bu sebeple de "cinnî-şeytânî ilhamlar" konuya yabancı olanlar tarafından rahatlıkla karıştırılıp, "melekî ilham" sanılır!.

Oysa, bu melek dediğimiz sınıf, cinlerle hiç kıyasa gelmeyecek kadar çok farklı bir sınıf!.

Ahmed Hulûsi

yazdir

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.