KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 “İMAN NURU”

 •  “Hakikat İlmi”

 •  İmanın açığa çıkması ve "Hakikat"ini müşahedeye yönelme...

 • Algılayamadığını inkâr etmeyip, olabilirliğini düşünme ve inanma hâli...

 • İnsanı sürekli yeniye, ileriye, bilmediklerine, algılayamadıklarına açık bir hâle getiren özellik...

 • "Ruh"taki şuur("Halogramik özelliklere sahip dalga beden"deki şuur)

 • “Şuurda açığa çıkan iman nuru

 • "Kalb"

 • "İMAN NURU"NUN KAYNAĞI{"İman"ı açığa çıkartarak "Hakikat"ini müşahedeye yönelten("Mümin"), Allah'tır!}

 • "Din"in esası, "İman Nuru"na dayanır.

 • BOYUTUMUZDA "İMAN"IN AÇIĞA ÇIKIŞIEL MÜ'MİN")       

 • Esmâ boyutu itibariyle algılananın ötesi olduğu farkındalığı, boyutumuzda "İman" olarak açığa çıkar.

 • KİŞİDE "İMAN NURU"NUN OLUŞMASI{“İman”ın kişide açığa çıkışı-Rabbani özellikleri (İman gücünü) harekete geçirme-"Mümin" isminin özelliğinin açığa çıkışıyla şuurdan bilince direkt yansıması dolayısıyla vehim kuvvesinin kişi üzerinde tasarrufunu yitirmesi-Algılananın ötesi olduğu farkındalığının oluşması-”Vehim” kuvvesinden korunma-Birimsellik Âcizliğinden korunma-Bilinçteki aklın vehim esaretinden kurtulması-Bilincinizi bloke eden, Hakikatinizden perdeleyen “varsayım kuvve”nin yaşamınızı yönlendirmesinden korunma}   

 •  "İman Nuru" (Bilinç enerji), iman-hidâyet geninin aktive olduğu, o istidatla var ettiği (“Allah”ın İsminin zikredilmesine izin verdiği) "Ev"lerdedir.

 • Allah kimde ilim(nur) oluşturmamışsa, onun ilmi(nuru) olmaz!     

 • "Rabbimiz (Hakikatimiz olan Esmâ bileşimimiz)!… Bize ledünnünden (aslın olan mutlak El Esmâ mertebesinden açığa çıkan özel bir kuvve ile) bir rahmet (lütfunla oluşacak bir nimet) ver ve bize (bu) işte bir kemâl hâli oluştur"     

 • ŞUURDA AÇIĞA ÇIKAN İMAN NURU ("Ruh"taki şuur-"Kalp")         

 • "İman Nuru", şuurda açığa çıkar.

 • "RUH'TAKİ ŞUUR" (“Şuurda açığa çıkan iman nuru),Tasavvufta mecaz yollu "Kalp" diye ifade edilmiştir.

 • Beynin "İman Nuru" olarak işlevi...        

 • Beyin (“şuuru” itibariyle “kalp” diye tanıtılmış yapı), “hologramik gerçeklik”ten kaynaklanan ve varlığındaki “esm┠hakikatinden projekte olan "İlmin şuuru" ile "İman Nuru" olarak işlev görürse, açığa çıkar.

 • İman nurunu değerlendiren, Akıldır... İnsanı Allah'a erdiren (Cennet’in anahtarı)ise "İman Nuru"dur; Akıl değil!

 • "İman Nuru"nun güçlenmesi, kişiye eda kapısını açar.

 • "İman Nuru" olan kişide basiret açılır.

 • İnsan, iman nuru ile bilincin sınırlarını aşar.

 • "İman Nuru" nasip olmuş kişi, Rasûlullah'ın bildirdiği Allah'a iman eder.

 • İman nuru oluşan kişi yeniye-ileriye-bilmediklerine-algılayamadıklarına açık bir hâle gelir.

 • "Mutlak iman nuru" ile adım atıp yürüyen kişi, günlük yaşamını da “Hakikat İlmi”nin gereğine göre düzenler.        

 • "İMAN NURU" VE ŞEFÂAT

 • Kişi, iman nuru kadarıyla şefaatten yararlanır.

 • İman nuruna dayalı çalışmalar bütünü... "Tasavvuf"!

 • İman nuru olmayan kişide nefs perdesi kalkmaz!

 

Word olarak yükle

          KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

         www.allahvesistemi.org