kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

İNANÇ HÜRRİYETİ
KİŞİNİN İNANDIKLARINI, BAŞKALARININ HAKLARINA

TECAVÜZ ETMEKSİZİN DİLEDİĞİNCE YAŞAYABİLMESİDİR!

Siyasetle ilgilenmemek demek, hukuksuzluğu benimsemek ya da kabullenmek hiç değildir!.

Her insanın  hukuku vardır ve her insan bir diğerinin hukukuna saygı duymak mecburiyetindedir, aynı hukuka sahip olabilmek için!.

Hukukun olmadığı yerde, insanlar arasında “her şey mubah” anlayışı gelişir ki, bunun sonucu, ormandaki kanunların geçerli olmasıdır o toplumda.

İnsanların yaptıklarından şikâyet etmeden önce, o toplumda hukukun varolup olmadığına bakınız.

‘’İnanç hürriyeti’’ demek, kişinin inandıklarını, başkalarının haklarına tecavüz etmeksizin dilediğince yaşaması demektir. İnancın gereğini yaşamak ise hukukun olmadığı toplumlarda mümkün değildir.

DEMOKRASİLERDE…

İnanç hürriyetini “kamusal alan” sınırlayamaz!.

Devlet, millete tahakküm için değil; millete hizmet ve fertlerinin haklarını korumak, onlara hizmet vermek için vardır!

Devletin değil, ‘’Milletin Meclisi’’ vardır!

Vatandaşlar, demokrasilerde bürokrasinin kapıkulları değildir!.

İnsanca yaşam, kişilerin, inandıklarını ancak özgürce yaşayabilmeleriyle mümkündür; başkalarının inancına karışmamak kaydıyla.

Elbette bütün bunlar, demokrasi ile yönetilen ülkeler için geçerli kriterlerdir!

Ahmed Hulûsi

yazdir

 Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org