.

 

 

 

 "İRADE"

 • İsteme

 • Dileme

 • Dilediğini gerçekleştirme...

 • Kişideki uygulama yeteneği, azmi...

 • İlmini kuvveden fiile, düşünceden eyleme dönüştürebilme gücü...

 

 İRADE-İ KÜL

(Küllî İrade)

 • Allah’a bağlanan irade

 • Ana sistemdeki irade

 • Bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz Tek Külli irade

 • İlâhi İrade

İRADE-İ CÜZ

(Cüzî İrade)

 • Külli programın, bir birimden ortaya çıkması hâli…

 • Sistemin oluşturduğu programın meydana getirdiği birimden, ortaya çıkan irade…

 • Birime takdir edilmiş programın oluşturduğu varsayım…

 

"MÜRİD"

 • "Allah" adıyla işaret olunanın "İrade" sıfatının adı

 • Dileyen(İrade eden)

 • Dilediğini gerçekleştiren...

 • Zâtî sıfat

 • Sıfat mertebesindeki güç oluşturma ismi

 • Varoluşunu bilişinin devamı olarak; her varolan ve kendini bilen varlığın, arzusu ve iradesi, dilemesi...

         Tüm Kavramlar Programı

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org