kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

İSMET

  • Arınmışlık

  • Sâfiyet

  • Temizlik hâli

ANCAK ŞUURUNU ARINDIRMIŞ,

SAFLAŞMIŞ OLANLAR

KURÂN’DAKİ SIRLARI ANLAYABİLİR; “HAKİKAT”İ GÖREBİLİRLER

“-Hangi ismet indinde daha faziletlidir?.

-Tövbekârların ismeti!”

İsmet; arınmışlık, sâfiyet, temizlik hâlidir.

Nasıl bir ismet daha faziletlidir?.

Fiillerdeki kirlilikleri değil, mutlak arınmışlıktan sözediliyor burada...Şuurdaki kirlilikten!

“MÜŞRİKLER NECÎSTİR”

âyet kerîme’sinde gerçek “necîs”liğin yâni pis, kirli olma hâlinin “ŞİRK” olduğuna işaret ediliyor.”ŞİRK” düşüncesinde olanların “PİS” olduğu anlatılıyor.Ve hattâ bir diğer âyette de bu noktaya işaret olunarak;

“TEMİZLENMEMİŞ OLANLAR ONA EL SÜRMESİNLER”

deniliyor.

Bu âyeti tek başına değerlendirenler sanıyorlar ki elleri tozlu ya da abdestsiz olanlar dokunmasınlar!Oysa bu âyet, bir önceki bahsettiğimiz “MÜŞRİKLER PİSTİR” âyetiyle bağlantılıdır ki, ikisi birarada  değerlendirildiğinde ortaya çıkan anlam şu olur;

ALLAH’A ŞİRK KOŞMA HÂLİNDE OLANLAR, PİSTİRLER; BU YÜZDEN ŞUURLARINI KAPLAYAN ŞİRK PİSLİĞİ KUR’ÂN‘DAKİ SIRLARI VE HAKİKATLERİ GÖRMELERİNE ENGEL OLUR. BU PİSLİKTEN ARINMADAN KUR’ÂN ‘A  EL SÜRMESİNLER.”

aba şirk, açık şirk, kaba necâset hükmünde olduğu gibi;gizli şirk, “hafî şirk” dahi küçük necâset hükmündedir. Bu yüzden de bu pislikten arınmamış olanların TEK’lik sırrına, vahdâniyete el sürmemeleri tavsiye edilmektedir.. Çünkü, şirkle bulanmış bilincin Allah’ın sırlarını anlaması mümkün değildir!

İşte bu temizliğe ulaşmış ismet sahibi kişilerin araya benliklerini sokmadan, yukarıda izah ettiğimiz şekilde, tövbe, en makbul en değerli tövbeleridir.

Ahmed Hulûsi

yazdir

  Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org